Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 qua điều tra, khảo sát đạt 89,07%

Theo kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của Sở Nội vụ cho thấy, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) năm 2022 là 89,07%, gần đạt đến mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 đã đề ra là: “Đến năm 2022, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt 90% trở lên”.

Kết quả này thu được thông qua điều tra xã hội học đối với người dân, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính (đã hoàn thành và nhận kết quả) ở 6 dịch vụ hành chính công, bao gồm các lĩnh vực: Đất đai; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội; bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy lợi; lao động, thương binh và xã hội; tư pháp – hộ tịch; hoạt động xây dựng.

Thông tin điều tra xã hội học được thu thập trên các phiếu hỏi, được phát tới người dân, tổ chức, gồm các câu hỏi khảo sát trên 5 tiêu chí: (1) Tiếp cận dịch vụ; (2) Thủ tục hành chính; (3) Sự phục vụ của công chức; (4) Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; (5) Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Với mỗi tiêu chí, người dân, tổ chức đưa ra đánh giá về sự hài lòng và đánh giá chung về sự hài lòng đối với toàn bộ dịch vụ theo thang đánh giá 5 mức: (1) Rất không hài lòng; (2) Không hài lòng; (3) Bình thường; (4) Hài lòng; (5) Rất hài lòng.

Tổng số phiếu điều tra là 1.000 phiếu. Trong đó, đối với tổ chức 30 phiếu; đối với người dân 970 phiếu.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đạt 80,94% (Ảnh: Chi trả chế độ đối với đối tượng người có công huyện Ba Bể)

Kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức theo lĩnh vực cho thấy, các chỉ số hài lòng đạt cao nhất là lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (92,82%) và thấp nhất là dịch vụ thuộc lĩnh vực xây dựng (72,9%); các dịch vụ thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp – hộ tịch đạt mức khá tốt (87,44% – 90,42%); lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đạt 80,94%.

Kết quả trung bình của chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức ở 6 lĩnh vực dịch vụ hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cung cấp năm 2022 là 89,07%.

Về kết quả điều tra theo tiêu chí, đối với tiêu chí tiếp cận dịch vụ, có 89,07% người dân “hài lòng” với thủ tục hành chính về tiếp cận dịch vụ. Trong đó, người dân chủ yếu tìm hiểu thông tin về các cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính qua chính quyền phường, xã là 66,7%; biết thông tin qua hỏi người thân, bạn bè là 17,7%; biết thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng là 12,7%; biết thông tin qua mạng internet 2,2%. Người dân đánh giá cao về mức độ dễ dàng, thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về dịch vụ. Có 89,07% có ý kiến người dân trả lời hài lòng với thông tin về dịch vụ và về cơ sở vật chất tại nơi cung cấp các dịch vụ.

Về tiêu chí thủ tục hành chính, có 90,38% người dân được hỏi trả lời “hài lòng” với thủ tục hành chính. Trong đó, cao nhất là các thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đạt 94,7%; thấp nhất là các thủ tục thuộc lĩnh vực lao động, thương bình và xã hội đạt 86,4%; có 0,4% người dân “không hài lòng” và 9,22% trả lời bình thường với thủ tục hành chính, cần công khai, minh bạch hơn trong các loại thủ tục hành chính của cả tỉnh.

Về tiêu chí sự phục vụ của công chức, qua khảo sát cho thấy, có 90,27% người dân “hài lòng” với sự phục vụ của công chức nơi cung cấp các dịch vụ hành chính. Trong đó, cao nhất là tiêu chí hài lòng đối với sự phục vụ của công chức đạt tỷ lệ cao trong các lĩnh vực xây dựng đạt 95,2%; thấp nhất là lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú ý và thuỷ lợi đạt 85%,

Về tiêu chí kết quả cung ứng dịch vụ, sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước đối với các dịch vụ hành chính là 92,33%, trong đó lĩnh vực lĩnh vực xây dựng đạt 100%. Sự hài lòng về kết quả giải quyết công việc trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thấp nhất đạt 87,9%; kết quả nhận được đúng quy định đạt 91,9% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng.

Có 0,4% người dân trả lời còn có công chức gây phiền hà, sách nhiễu./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/Pages/chi-so-hai-long-ve-su-phuc-vu-hanh-chinh-nam-2022-la-8907-c631.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 36
Views This Month : 1573
Views This Year : 4062
Total views : 64602
Language
Skip to content