Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chi tiết Chương trình hành động xem tại đây./.

Hoàng Huyền (SCT)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 138
Views This Month : 3192
Views This Year : 20722
Total views : 35148
Language
Skip to content