Công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Quyết định số 4304/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Vằng Muời, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, với các nội dung cơ bản như sau:

            1. Tên  đồ án: Quy  hoạch chi  tiết  xây  dựng  Cụm  công nghiệp  Vằng  Mười, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

           2.  Đơn  vị  tổ  chức  lập  quy  hoạch: Trung  tâm  Khuyến  công  và  Xúc  tiến thương mại- Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

           3. Tính chất: Cụm công nghiệp Vằng Mười thu hút các ngành nghề chế biến nông, lâm sản, dược liệu; công nghiệp nhẹ; công nghiệp điện- điện tử; công nghiệp thực phẩm.

            4. Vị trí: Thuộc địa bàn xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

            5. Quy mô lập quy hoạch có diện tích: 15ha.

            6. Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được đăng tải công khai trên website: http://xttmbackan.gov.vn

            Chi tiết Quyết định số 4304/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

                                                                                                                      Theo: TTTKC&XTTM Bắc Kạn                


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 56
Views This Month : 2343
Views This Year : 4832
Total views : 65372
Language
Skip to content