Đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng

Bên cạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng luôn được các cơ quan, đơn vị quan tâm.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm tích hợp dữ liệu, liên thông quy trình giữa các cơ quan, đơn giản hóa, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đưa vào hoạt động các hệ thống ứng dụng như: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống email công vụ; hệ thống một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao; cổng thông tin điện tử…

Đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng ảnh 1
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước nâng cao nhận thức về mức độ quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, Sở Thông tin truyền thông (TT&TT) đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng về bảo đảm an toàn thông tin (ATTT). Triển khai đồng bộ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh thông tin; phổ biến việc thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin như: Luật An toàn thông tin mạng, các nghị định hướng dẫn, các văn bản luật khác như: Luật Cơ yếu, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước…

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 01/7/2022 triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về ATTT giai đoạn 2021 – 2025” theo Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai một số giải pháp cơ bản để thực hiện việc đảm bảo ATTT mạng tại cơ quan như: Cài đặt phần mềm diệt virus; cấu hình giải pháp tường lửa (phần cứng, phần mềm); đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm đảm bảo ATTT; triển khai cơ bản hoàn thành việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp; tổ chức tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng; kịp thời cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị về các biện pháp phòng ngừa, khắc phục các nguy cơ, sự cố mất ATTT; duy trì thực hiện gán nhãn tín nhiệm mạng cho trang thông tin điện tử của các đơn vị…

Do đó, trong năm 2022 và quý I/2023 không có sự cố ATTT lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đến nay, tỉnh đã phê duyệt được cấp độ ATTT cho 28 hệ thống thông tin, trong đó, có 04 hệ thống cấp độ 3 và 24 hệ thống cấp độ 2.

Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Kạn: Nhằm ngăn ngừa mã độc, phần mềm gián điệp tấn công vào các hệ thống thông tin trọng yếu, máy tính cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, Sở TT&TT đã đưa ra một số giải pháp như: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước về mức độ quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ để gửi các văn bản trao đổi công việc, không sử dụng các hộp thư điện tử miễn phí như: Gmail, Yahoo…; định kỳ thay đổi mật khẩu hộp thư điện tử công vụ, máy tính; kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ (LAN)…

Nguồn: https://baobackan.com.vn/dam-bao-an-toan-thong-tin-tren-moi-truong-mang-post52528.html

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004925
Views Today : 123
Views This Month : 2821
Views This Year : 35860
Total views : 50286
Language
Skip to content