Đảng bộ Các cơ quan tỉnh tổng kết công tác năm 2022

Chiều ngày 04/01/2023, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 để xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ một cách toàn diện trong Đảng bộ; đề cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ; thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình công tác và các kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời lãnh đạo, coi trọng nâng cao chất lượng, chế độ sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; triển khai, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ và ghi danh gương “Người tốt – Việc tốt”; chú trọng việc tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong học tập, lao động; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh. Kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022, có 8/8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; trong đó, kết nạp đảng viên mới đạt 103%, 96% tổ chức cơ sở đảng, 83% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% tổ chức cơ sở đảng và 16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ hiệu quả chưa cao; chất lượng kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa đồng đều ở cơ sở, chưa kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên…

Năm 2023, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu: 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% chi bộ tổ chức kiểm điểm việc làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của đảng viên tại các kỳ sinh hoạt chi bộ; 95% tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kết nạp 90 đảng viên mới; 90% số chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 20% chi, đảng bộ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đạt được trong năm 2022; chia sẻ với Đảng bộ Các cơ quan tỉnh những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đề ra trong năm 2023 và nhấn mạnh một số nội dung: Đảng ủy Các cơ quan, tổ chức cơ sở đảng tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Các cơ quan; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng tổ chức đảng; …

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh công bố Quyết định xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng, năm 2022. Theo đó, có 13 tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 52 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 tập thể hoàn thành nhiệm vụ, 1 tập thể không hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 14, hoàn thành tốt nhiệm vụ có 56, hoàn thành nhiệm vụ có 3.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho 2 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022, trong đó có Đảng bộ Sở Công Thương; 6 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn 2018 – 2022; 10 tập thể đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022; 14 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” năm 2022./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 65
Views This Month : 4203
Views This Year : 12887
Total views : 27313
Language
Skip to content