Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm

Thực hiện Quyết định số 1984/QĐ-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, theo đó Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm (sau đây viết tắt là Đề án) với mục tiêu và nội dung chính là phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Sơn, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới; Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố, xã như Cố, huyện Chợ Mới và Công ty TNHH hà Diệp, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến (mới 100%) trong chế biến nông sản và thực phẩm.

Nội dung triển khai: Hỗ trợ ứng dụng được 01 máy đóng gói trà túi lọc, 01 thiết bị nấu cao cà gai leo, 01 thiết bị cô cao cà gai leo cho Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Sơn (Kinh phí KCQG hỗ trợ 200 triệu đồng); Hỗ trợ ứng dụng 01 máy đóng gói trà túi lọc, 01 máy hạ thủy phần mật ong, 01 máy sấy nông sản cho Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố (Kinh phí KCQG hỗ trợ 200 triệu đồng) và Hỗ trợ 01 máy sấy thăng hoa cho Công ty TNHH Hà Diệp (Kinh phí KCQG hỗ trợ 300 triệu đồng). Tổng kinh phí Khuyến công quốc gia hỗ trợ của đề án là 700 triệu đồng, vốn đối ứng của các cơ sở CNNT là 940,5 triệu đồng.

Đề án đã được triển khai, hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo các mục tiêu và kết quả đề ra. Sở Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm” tại Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố, thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ngày 08 tháng 12 năm 2022; tại Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Sơn, thôn Nặm Dất, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ngày 23 tháng 12 năm 2022 và tại Công ty TNHH Hà Diệp, tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Các đơn vị thụ hưởng đã đầu tư máy móc thiết bị đúng chủng loại, model, đảm bảo các thông số kỹ thuật đúng yêu cầu của Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2022, gồm có: Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố đầu tư mua mới 03 máy móc thiết bị, (gồm: 01 máy đóng gói trà túi lọc, 01 máy hạ thủy phần mật ong, 01 máy sấy nông sản); Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Sơn đầu tư mua mới 03 máy móc thiết bị (gồm: 01 máy đóng gói trà túi lọc, 01 thiết bị nấu cao cà gai leo, 01 thiết bị cô cao cà gai leo) và Công ty TNHH Hà Diệp đầu tư mua mới 01 máy móc thiết bị (gồm 01 máy sấy thăng hoa).

Đề án triển khai đã góp phần giúp các cơ sở CNNT tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng doanh thu, bao tiêu lượng lớn nguyên liệu nông sản và thực phẩm trên địa bàn, góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đồng thời giảm bớt khó khăn, sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 đồng thời góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn tại địa phương.

Qua đó, đơn vị hỗ trợ đã đề nghị Hợp tác xã nông nghiệp sạch Tân Sơn, Hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Như Cố và Công ty TNHH hà Diệp thực hiện việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước theo các quy định và phát huy hiệu quả sử dụng của máy móc, thiết bị được hỗ trợ; tiếp tục liên kết chặt chẽ và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và nghiên cứu mở rộng sản xuất, kinh doanh, quan tâm đến chất lượng, từng bước nâng cao hơn nữa giá trị, thương hiệu sản phẩm; chấp hành việc báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở, đơn vị nhận kinh phí hỗ trợ mua sắm tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền) đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn vệ sinh, lao động…trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tối thiểu 02 năm kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao, Hợp tác xã, công ty không được tự ý bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc cầm cố máy móc thiết bị được hỗ trợ./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 6
Views This Month : 1543
Views This Year : 4032
Total views : 64572
Language
Skip to content