Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngàu 15/11/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Ngày 5,6/12/2022, tại điểm cầu của Sở Công Thương có toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở tham dự học tập.

Hội nghị có 4 chuyên đề chính: Chuyên đề 1 “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” do Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt. Chuyên đề 2 “TIếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” do Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 3 “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4 “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Qua việc học tập 4 chuyên đề, đã giúp toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương biết được những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết, kết luận từng bước nâng cao nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6./.

Bích Thơ (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 108
Views This Month : 276
Views This Year : 5179
Total views : 65719
Language
Skip to content