Kế hoạch triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023 ngành Công Thương

Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến, cung cấp đầy đủ các thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao nhận thức, đồng thời cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh về hội nhập kinh tế quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số chủ trương, định hướng, kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 10/4/2023 Sở Công Thương Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023 của ngành Công Thương. Kế hoạch tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Về công tác thông tin, tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền, phổ biến nội dung và các cam kết của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như FTA, EVFTA, CPTPP, RCEP… dưới nhiều hình thức, tập trung sâu hơn về nội dung, mức độ và phạm vi cam kết; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin theo từng lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các nước đối tác trong các Hiệp định thương mại tự do. Tăng cường năng lực dự báo nhu cầu của thị trường về hàng hóa, đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Dự kiến sẽ tổ chức 01 hội nghị tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay và cập nhật tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới; về phòng vệ thương mại và các cam kết cụ thể có liên quan trong các FTA…; hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại hợp lý để bảo vệ sản xuất trong nước; phổ biến chính sách, quy định về xuất xứ, phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại;… từ đó giúp việc triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả hơn.

Đồng thời, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao khả năng chuyên môn và các kỹ năng trong triển khai công tác hội nhập quốc tế do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức (nếu có).

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với tiến trình hội nhập thông qua việc tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực Công Thương; kiến nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách công nghiệp – thương mại theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành, phù hợp với các cam kết quốc tế và với tiến trình hội nhập; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể hóa tại các chương trình hành động, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và các kế hoạch của ngành Công Thương về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn thời gian tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Triển khai có hiệu quả các Đề án, nhiệm vụ Xúc tiến thương mại năm 2023 đã được phê duyệt nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; quảng bá các sản phẩm hàng hoá, sản phẩm OCOP của tỉnh đến với các tỉnh trong và ngoài khu vực; góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở các nội dung và nhiệm vụ giao tại Kế hoạch này và căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế./.

 Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004799
Views Today : 117
Views This Month : 117
Views This Year : 21150
Total views : 35576
Language
Skip to content