Kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm” tại Thành phố Bắc Kạn

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản và thực phẩm” đơn vị hưởng thụ là Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Kết quả: Đơn vị thụ hưởng đã đầu tư máy móc thiết bị đúng chủng loại, model, đảm bảo các thông số kỹ thuật, giá trị đầu tư theo nội dung yêu cầu của Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2023, cụ thể: Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành đã đầu tư mới 100% 03 máy móc, thiết bị gồm: 01 Máy tự động đóng gói định lượng dạng bột, 01 Máy tự động đóng gói định lượng mật ong, 01 Máy nghiền công nghiệp.

Máy móc thiết bị trong chế biến nông sản và thực phẩm tại đơn vị thụ hưởng trong đề án được đề án khuyến công quốc gia năm 2023 hỗ trợ được đưa vào vận hành sản xuất sẽ góp phần giúp Hợp tác xã tăng năng suất, đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, hàng năm dự kiến sẽ tiếp tục thu mua củ nghệ và các nông sản khác (riềng, gừng, bí xanh thơm, măng, chuối…) cho các hộ dân liên kết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần tích cực thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong thời gian tới, đề nghị UBND Thành phố Bắc Kạn, UBND xã Nông Thượng tiếp tục quan tâm, phối hợp trong việc theo dõi tình hình sử dụng máy móc, thiết bị được hỗ trợ từ đề án KCQG năm 2023 cho Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành. Đề nghị Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với tài sản được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo các quy định pháp luật hiện hành đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng của máy móc, thiết bị được hỗ trợ; tiếp tục liên kết chặt chẽ và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và nghiên cứu mở rộng sản xuất, kinh doanh, quan tâm đến chất lượng sản phẩm và tiếp tục nâng cao hơn nữa giá trị, thương hiệu sản phẩm. Chấp hành việc báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở, đơn vị nhận kinh phí hỗ trợ mua sắm tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hàng năm (tháng 12) về Sở Công Thương, UBND thành phố Bắc Kạn, UBND xã Nông Thương hoặc khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để nắm, theo dõi. Tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn vệ sinh, lao động, PCCC…trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện nghiêm túc các điều khoản của Hợp đồng đã ký với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để triển khai Đề án KCQG năm 2023 (trong thời gian tối thiểu 02 năm kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao, Hợp tác xã không được tự ý bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc cầm cố máy móc thiết bị được hỗ trợ)./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content