Làng sản xuất Miến dong Côn Minh, huyện Na Rì đủ điều kiện để công nhận làng nghề

Sáng 12/1, Hội đồng thẩm định, xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tỉnh (Hội đồng thẩm định) tổ chức họp xét duyệt hồ sơ đề nghị công nhận đối với Làng nghề sản xuất Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và Làng nghề sản xuất Miến dong Côn Minh, huyện Na Rì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất – Chủ tịch Hội đồng chủ trì.
Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả thẩm tra, xét duyệt công nhận Làng nghề sản xuất Miến dong Côn Minh, huyện Na Rì và Làng nghề sản xuất Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Theo đó, Làng sản xuất Miến dong Côn Minh được thực hiện trên địa bàn 4 thôn của xã Côn Minh (thôn Chợ B, Nà Làng, Bản Cuôn, Bản Cảo) với 221 hộ dân sinh sống; trong đó có 49 hộ tham gia sản xuất thường xuyên, chiếm 22,17%. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây ổn định, đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Làng sản xuất Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn thực hiện trên địa bàn 4 thôn của xã Bằng Phúc (Nà Pài, Bản Quân, Nà Hồng, Bản Khiếu) với 338 hộ dân sinh sống; trong đó có 172 hộ làm nghề nấu rượu, đạt 50,88%. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây ổn định, tuy nhiên chưa đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật.

Qua việc thẩm tra hồ sơ và thẩm tra thực tế tại cơ sở, theo quy định tại khoản 1, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ, Làng sản xuất Miến dong Côn Minh, huyện Na Rì đủ điều kiện để công nhận làng nghề; Làng sản xuất Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn chưa đủ điều kiện để công nhận làng nghề.

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh công nhận Làng nghề Miến Dong Côn Minh, huyện Na Rì; chưa công nhận Làng nghề sản xuất Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Đồng thời, Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến để phát huy hiệu quả Làng nghề sản xuất Miến dong Côn Minh sau khi được công nhận; giải pháp xây dựng thành công Làng sản xuất Rượu Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn để được công nhận làng nghề trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận Làng nghề sản xuất Miến dong Côn Minh, huyện Na Rì; sau khi Làng nghề sản xuất Miến dong Côn Minh được công nhận, huyện Na Rì tiếp tục quan tâm chỉ đạo để giữ vững làng nghề, nhất là điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định; nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm miến dong; hướng dẫn xã Côn Minh xây dựng quy ước, hương ước làng nghề.

Đối với Làng sản xuất Rượu Bằng Phúc, UBND huyện Chợ Đồn và xã Bằng Phúc tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân về xây dựng làng nghề, nhất là người dân 4 thôn Nà Pài, Bản Quân, Nà Hồng, Bản Khiếu; có giải pháp xử lý hiệu quả vấn đề về môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các sở, ngành đề xuất dự án cụ thể để hỗ trợ huyện Chợ Đồn, xã Bằng Phúc sớm xây dựng làng nghề được công nhận…/.

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/lang-nghe-san-xuat-mien-dong-con-minh-huyen-na-ri–4e0e.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content