Mời tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại

Thực hiện Quyết định số 1971/QĐ-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030”; Kế hoạch số 57/KH-SCT ngày 15/6/2022 của Sở Công Thương thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại- Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại (XTTM) với các nội dung cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian: 01 ngày 28/10/2022, khai mạc vào hồi 8h00 (Thứ sáu).
  2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5- Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, dịa chỉ tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  3. Chương trình tập huấn: Có Chương trình tập huấn kèm theo.
  4. Thành phần, số lượng đại biểu:

– Mời Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân OCOP tỉnh (Mỗi đơn vị mời 02 đại biểu).

– Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các Cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Các đơn vị: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, mỗi đơn vị mời 02 đại biểu; các Hộ kinh doanh, mỗi Hộ kinh doanh mời 01 đại biểu).

  1. Nội dung của Hội nghị tập huấn: Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại

– Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân: Cơ sở pháp lý và các văn bản hiện hành quy định, áp dung, hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; giới thiệu các nền tảng Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số (hệ thống CSDL, nền tảng Hội chợ triển lãm trực tuyến, hệ thống truy xuất nguồn gốc, hệ thống e-learning…); giới thiệu giúp doanh nghiệp,  HTX  tiếp cận các dự án quốc tế hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số;

– Giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Khảo sát nhanh, đánh giá hiện trạng chung chuyển đổi số tại doanh nghiệp trên địa bàn; đề xuất giải pháp và một số gợi ý để Doanh nghiệp áp dụng chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả;

– Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Khảo sát nhanh, đánh giá hiệu trạng áp dụng các hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm vào sản xuất kinh doanh của các thương nhân; cơ sở pháp lý, văn bản quy định về truy xuất nguồn gốc trong nước và quốc tế; vai trò việc áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong sản xuất kinh doanh của thương nhân; giới thiệu nền tảng truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại;

– Thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa thông qua thương mại điện tử: Tổng quan tình hình thương mại điện tử trong nước và quốc tế; vai trò TMĐT tại các thương nhân sản xuất kinh doanh trong cuộc CMCN 4.0. Giới thiệu các công cụ, nền tảng TMĐT hỗ trợ TMĐT trong nước và quốc tế.

Ban Tổ chức bố trí phòng nghỉ tối 27/10/2022 cho các đại biểu ở xa (nếu có nhu cầu) và hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền xe đi lại cho cho đại biểu không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị tham gia đăng ký thông tin đại biểu (họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email) gửi đến địa chỉ email: oanhmtk.ct@backan.gov.vn hoặc liên hệ Bà Ma Thị Kim Oanh điện thoại: 0968651555 trước ngày 26/10/2022, để tổng hợp, chuẩn bị tổ chức tập huấn.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 57
Views This Month : 1646
Views This Year : 4135
Total views : 64675
Language
Skip to content