Mời tham dự và hỗ trợ tuyên truyền quảng bá thông tin về các chương trình XTTM do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn nhận được Công văn số 507/XTTM-HTXK ngày 28/02/2022; Công văn số 512/XTTM-HTXK ngày 28/02/2022; Công văn số 523/XTTM-HTXK ngày 01/3/2022; Công văn số 528/XTTM-HTXK ngày 01/3/2022; Công văn số 532/XTTM-HTXK ngày 01/3/2022; Công văn số 537/XTTM-HTXK ngày 01/3/2022; Công văn số 570/XTTM-HTXK ngày 03/3/2022; Công văn số 576/XTTM-HTXK ngày 03/3/2022; Công văn số 595/XTTM-HTXK ngày 04/3/2022; Công văn số 683/XTTM-HTXK ngày 09/3/2022; Công văn số 672/XTTM-HTXK ngày 09/3/2022  của Cục Xúc tiến thương mại, theo đó thực hiện Chương trình Cấp  quốc  gia  về Xúc  tiến thương mại  năm  2022, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam và các đơn vị liên quan tại nước ngoài tổ chức các chương trình Hội nghị giao thương trực tuyến, Đoàn giao dịch tại nước ngoài,các phiên tư vấn xuất khẩu ngoài ra Trong khuôn khổ hợp tác dự án SheTrades Hub Việt Nam giữa Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương  và  Trung  tâm  thương mại quốc tế (ITC -International Trade Center), Cục Xúc tiến thương mại Tổ chức Hội thảo “Xúc tiến Hợp tác Công -Tư nhằm tối đa cơ hội xuất khẩu cho Doanh nghiệp nữ Việt Nam.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo đến quý đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã để nắm được và thông tin đến các hội viên, thành viên đăng ký tham dự và đề nghị quý đơn vị hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá thông tin về Hội nghị, Đoàn giao dịch và các Phiên tư vấn do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức trên các kênh thông tin của quý đơn vị.

Thông tin cụ thể được cập nhật tại đây:

1. Công văn số 507Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam – Mexico 2022.

2. Công văn số 512Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ 2022.

3. Công văn số 523: Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm Việt Nam – Nhật Bản 2022.

4. Công văn số 528: Hội nghị giao thương trực tuyến thực phẩm Việt Nam – Châu Phi 2022.

5. Công văn số 532Hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam tại các thị trường RCEP 2022.

6. Công văn số 537: Hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam – EU 2022.

7. Công văn số 570: Tham gia đoàn giao dịch thương mại Thụy Điển – Na Uy

8. Công văn số 576: Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

9. Công văn số 595: Hội nnghị giao thương trực tuyến sản phẩm xúc tiến thương mại và hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ 2022

10Công văn số 672: Hội nghị xúc tiến hợp tác công tư nhằm tối đa cơ hội xuất khảu cho doanh nghiệp nữ Việt Nam.

11. Công văn số 683: Hội nnghị giao thương trực tuyến sản phẩm thời trang Việt nam – Mỹ.

Nguồn: http://xttmbackan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 88
Views This Month : 3751
Views This Year : 11659
Total views : 72199
Language
Skip to content