Phấn đấu trồng 4.045 ha rừng trong năm 2023

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu trồng mới 4.045 ha rừng và duy trì tỷ lệ che phủ rừng 72,9%.
Người dân chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng 

Năm 2023, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 4.045 ha rừng. Trong đó, thực hiện trồng cây phân tán 890.000 cây (quy đổi 890 ha); thực hiện trồng rừng tập trung (trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án) là 3.155 ha.

Tính đến ngày 15/2/2023, các đơn vị, địa phương đã thực hiện được 220 ha, đạt 5% kế hoạch. Ngoài ra, hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023, toàn tỉnh trồng được 207.582 cây xanh (quy đổi 207,582 ha).

Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang triển khai đến người dân thực hiện đăng ký trồng cây phân tán và rà soát diện tích trồng lại rừng sau khai thác để đôn đốc các hộ thực hiện trồng lại rừng./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/Pages/phan-dau-trong-4045-ha-rung-trong-nam-2023-8a1f.aspx
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 57
Views This Month : 2344
Views This Year : 4833
Total views : 65373
Language
Skip to content