Phối hợp tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội liên tục triển khai qua các năm, thông qua các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa của các địa phương đã giúp cho thành phố Hà Nội cân đối được cung cầu đối với các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh, quảng bá, kết nối cung – cầu sản phẩm, hàng hóa lợi thế của các địa phương, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho hàng hóa của các tỉnh, thành phố vào thị trường Hà Nội qua hệ thống điểm bán hàng bình ổn thị trường. UBND thành phố Hà Nội ban hành “Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024”.

Nhằm triển khai Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 đạt hiệu quả, đồng thời tăng cường hợp tác giữa tỉnh Bắc Kạn với thành phố Hà Nội trong các hoạt động đầu tư, kết nối giao thương, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường. Sở Công Thương Bắc Kạn trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ điều kiện, chấp hành các quy định của Chương trình và các quy định pháp luật khác có liên quan được biết, nghiên cứu đăng ký tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. (Kế hoạch chi tiết gửi kèm).

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình gồm: Bản đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu tại Phụ lục 02); Thông báo giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình (theo mẫu tại Phụ lục 03); Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm: Bản đăng ký tham gia Chương trình; thông báo giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình; bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh gửi về Sở Công Thương Bắc Kạn trước ngày 10/8/2024 để tổng hợp gửi Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Nông Thị Thùy, chuyên viên phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0327012121; email: thuynt.ct@backan.gov.vn.).

Kèm theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 17/6/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024./.

                                                                      (Nông Thị Thùy – Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content