Sở Công Thương giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho các phòng, đơn vị thuộc Sở

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2021 mà Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao cho ngành công thương tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 25/01/2021, Giám đốc Sở Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 10/QĐ-SCT giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021 cho các đơn vị.

Theo đó, năm 2021 phòng Quản lý Công nghiệp, phòng An toàn – Năng lượng được giao 10 nhiệm vụ; phòng Quản lý Thương mại là 10 nhiệm vu, bộ phận Văn phòng là 7 nhiệm vụ và Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại là 17 nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời, với các giải pháp chủ yếu trong năm 2021 đã được UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, toàn ngành công thương sẽ nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ được giao; phấn đấu đạt mức cao nhất đối với các chỉ tiêu phát triển công nghiệp – thương mại, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005091
Views Today : 98
Views This Month : 1843
Views This Year : 4332
Total views : 64872
Language
Skip to content