Sở Công Thương phối hợp tổ chức thi công xây dựng đường dây 0,4kV cấp điện cho thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn

Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, theo đó Sở Công Thương tiếp tục được Tỉnh ủy phân công giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025;

Để cùng chung tay giúp đỡ xã Trung Hòa xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phối Công ty Cổ phần Khang Thịnh, UBND xã Trung Hòa dự kiến xây dựng đường dây 0,4kV cấp điện cho các hộ dân thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.

Thôn Bản Phắng có 30 hộ dân, hiện nay chưa có điện lưới quốc gia sử dụng và có nhu cầu được cung cấp điện để phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế – xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo và hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Dự kiến đầu tư xây dựng 1,8km đường dây 0,4kV cấp điện cho 30 hộ dân thuộc thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa theo hình thức mua điện tổng với Điện lực Ngân Sơn. Với tổng kinh phídự kiến khoảng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), nguồn kinh phí lấy từ nguồn đóng góp của toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương mỗi người 1 ngày lương/năm; hỗ trợ của Công ty Cổ phần Khang Thịnh, nhân lực của nhân dân thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa và nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

      Ký kết Phương án đầu tư đường dây 0,4kV cung cấp điện, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn cho thôn Bản Phắng

Ngày 26/6/2021, Sở Công Thương, Công ty Cổ phần Khang Thịnh, UBND xã Trung Hòa đã tổ chức họp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau:

Sở Công Thương: Chủ trì và phối hợp với UBND xã Trung Hòa và Công ty Cổ phần Khang Thịnh tổ chức thực hiện việc xây dựng đường dây điện 0,4kV cấp điện cho thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa. Bố trí kinh phí để mua vật tư, thiết bị như Công tơ đo đếm điện, bóng và đui đèn.

Công ty Cổ phần Khang Thịnh:Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị và triển khai thực hiện xây dựng 1,8km đường dây 0,4kV cấp điện cho 30 hộ dân thuộc thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa đảm bảo chất lượng và an toàn điện theo quy định; bố trí cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn nhân dân thôn Bản Phắng đào đất móng cột điện, vận chuyển cột điện từ nơi tập kết đến vị trí trồng cột, dựng cột, kéo và khóa dây đường trục. Thực hiện lắp đặt công tơ điện, kéo dây sau công tơ và lắp bảng, bóng đèn cho các hộ dân trong thôn đảm bảo an toàn để sẵn sàng đóng điện vào vận hành.

UBND xã Trung Hòa chỉ đạo thôn Bản Phắng về quan điểm, chủ trương, phương thức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Khang Thịnh triển khai xây dựng đường dây điện 0,4kV cấp điện cho các hộ dân. Chỉ đạo Trưởng thôn huy động nhân dân tham gia xây dựng đường dây điện 0,4kV;đứng tên và làm các thủ tục hành chính (hợp đồng mua bán điện) theo quy định với Điện lực Ngân Sơn để lắp đặt công tơ tổng cấp điện cho nhân dân.

Trưởng thôn Bản Phắng tổ chức họp thôn để phố biến, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, nội dung phướng án xây dựng đường dây điện 0,4kV cấp điện cho nhân dân trong thôn hiểu và phối hợp để thực hiện (như hiến đất để đào hố trôn cột, dựng cột, kéo dây…). Huy động nhân dân tham gia cùngvới Công ty Cổ phần Khang Thịnh thực hiện một số nội dung công việc sau:Đào hố móng cột các vị trí để trôn cột điện;Vận chuyển cột điện, cát, sỏi xi măng từ vị trí tập kết đến các vị trí trôn cột trong thôn; phối hợp cùng cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Khang Thịnh dựng cột, kéo đường dây điện 0,4kV. Chuẩn bị dây dẫn điện từ sau công tơ về nhà, vật tư thiết bị điện; chủ động kéo dây dẫn điện từ sau công tơ về nhà để cán bộ kỹ thuật lắp đặt dây điện và thiết bị điện trong nhà.Nhân dân thôn Bản Phắng có trách nhiệm giải phóng hành lang an toàn lưới điện (nếu có); hiến đất đào hố trôn cột; đóng góp công sức cùng với Công ty Cổ phần Khang Thịnh thực hiện hoàn thành việc kéo đường dây điện 0,4kV để cấp điện với điều kiện đảm bảo an toàn.

Dự kiến thời gian khởi công từ tháng 7/2021 và hoàn thành dự kiến đóng điện vào dịp 02/9/2021.

Tin tưởng rằng với việc xây dựng đường dây 0,4kV cấp điệncho các hộ dân thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, bà con nhân dân thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn sẽ có điện để sinh hoạt và phục vụ sản xuất; giúp bà con tăng năng xuất lao động, giảm sức người, làm ra nhiều của cải vật chất, giúp trẻ em có điều hiện học tập… nhằm góp phần xây dựng quê hương xã Trung Hòa giàu, đẹp và sử dụng điện an toàn và tiết kiệm./.

                                                            Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 17
Views This Month : 3283
Views This Year : 11191
Total views : 71731
Language
Skip to content