Sở Công Thương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 và để đánh giá các kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, chiều ngày 06/7/2022 Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng và công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Hà Bắc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các đồng chí là lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: điều kiện thời tiết không thuận lợi, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng và đặc biệt là giá cả xăng dầu tăng mạnh nhất trong những năm qua đã gây tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Nhưng dưới sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của các cấp lãnh đạo và các địa phương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên kinh tế của tỉnh nói chung và của ngành công thương nói riêng đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có sản xuất công nghiệp đã từng bước ổn định và phát triển mạnh đặc biệt phát triển mạnh trong quý II/2022, so cùng kỳ năm trước ngành công nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng khá, các nhóm ngành vẫn duy trì và đi vào hoạt động tương đối ổn định.

Với quan điểm, chủ trương thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” và đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 sau khi bùng phát đã được kiểm soát và giảm dần ca mắc trên địa bàn toàn tỉnh do đó các hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản được phục hồi và phát triển trở lại. Thị trường hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2022 tương đối ổn định, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Mặc dù giá xăng dầu có sự điều chỉnh tăng liên tiếp và đạt ngưỡng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên tình hình giá cả thị trường không có nhiều biến động (trừ những mặt hàng bị tác động trực tiếp bởi giá xăng dầu tăng cao). Công tác quản lý thị trường chống buôn lậu và gian lận thương mại được quản lý chặt chẽ; an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được đảm bảo, …

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó: Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,15%; Khu vực dịch vụ tăng 4,65%). Trong 4,52% tốc độ tăng trưởng, khu vực kinh tế Công nghiệp – Xây dựng đóng góp 0,7%, khu vực Dịch vụ đóng góp 2,51%. Xét cơ cấu kinh tế của tỉnh, khu vực Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 56,12%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 25,58%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 14,95% (công nghiệp chiếm 8,08%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,36%.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 4,41% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 691.474 triệu đồng, tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 42,68%% kế hoạch năm 2022 và đạt 96,78% so với kịch bản tăng trưởng tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 15/5/2022 của UBND tỉnh. Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 97,59%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2022 ước đạt 2.856,93 tỷ đồng, tăng 1,87% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 45,35% kế hoạch năm 2022 và đạt 93,49% so với kịch bản tăng trưởng tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 15/5/2022 của UBND tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến ngày 16/5/2022 đạt 20,5 triệu USD (xuất khẩu đạt 13,9 triệu USD, nhập khẩu đạt 6,6 triệu USD), tăng 62,8 % so với cùng kỳ năm 2021, đạt 81,8% kế hoạch năm 2022 và vượt 81% so với kịch bản tăng trưởng năm 2022 đã đề ra. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Đũa gỗ, gỗ dán ép, măng muối, chì chưa gia công; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: Vener nguyên liệu, máy móc thiết bị, tinh quặng chì, hợp kim chì atimon.

Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 mà UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, theo đó ngày 18/01/2021, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2022, trong đó cũng đã đề ra mục tiêu, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 mà UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sở Công Thương đã ban hành các văn bản định kỳ, đột xuất theo đúng yêu cầu của Bộ, ngành trung ương và của tỉnh và cơ quan chức năng, đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng tiến độ. Thực hiện đầy đủ quy trình xử lý văn bản đến và văn bản đi theo Quy chế; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ theo quy định. Từ đầu năm đến ngày 15/6/2022, Sở Công Thương được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao là 175 nhiệm vụ: Số nhiệm vụ đã hoàn thành và hoàn thành đúng hạn là 162 nhiệm vụ (bằng 93%), 13 nhiệm vụ còn trong hạn đang giải quyết (bằng 7%).

Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn); còn 01 văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã trình UBND xem xét, phê duyệt (Quyết định ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn).

Đã tiếp nhận và trả kết quả 6.584 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết trước và đúng hạn 6.581 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, có 03 hồ sơ đang xử lý trong hạn; thực hiện rà soát, đánh giá 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với 09 thủ tục hành chính. Đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện có vướng mắc hoặc vi phạm quy định về giải quyết TTHC và không nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác khác như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, tổ chức Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; lãnh đạo tổ chức các đoàn thể;…Theo đó, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tính chủ động trong công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công thương trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì và đi vào hoạt động ổn định, các chỉ tiêu phát triển công nghiệp – thương mại, dịch vụ đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn gặp những tồn tại, hạn chế nhất định như: Từ đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp, toàn tỉnh phải tập chung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ của tỉnh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải hoạt động cầm chừng, đặc biệt là thời điểm sau tết Nguyên đán. Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh thiếu nguyên liệu cho sản xuất, giá cả than cốc và than điện cực tăng cao, thiếu chuyên gia nước ngoài tại các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp; thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước và xuất khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cho nên hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có một số khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, dẫn đến một số chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu không đạt như kịch bản đề ra và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ mặc dù có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng còn ở mức thấp.

Cũng tại Hội nghị các Chi bộ trực thuộc cũng như các phòng, đơn vị cũng đã đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 177-NQ/ĐU ngày 28/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Quyết định số 05/QĐ-SCT ngày 18/01/2022 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội ngành Công Thương năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ phát sinh khác đảm bảo thời hạn, chất lượng, hiệu quả và tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thuộc nhiệm vụ của ngành Công Thương t trong tình hình mới./.

Tin: Hoàng Huyền; Ảnh: Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 117
Views This Month : 3780
Views This Year : 11688
Total views : 72228
Language
Skip to content