Sở Công Thương tổ chức huấn luyện, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/6/2024, Sở Công Thương Bắc Kạn tổ chức huấn luyện, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho hơn 70 học viên là lãnh đạo đơn vị, giám đốc điều hành mỏ, người quản lý, người chỉ huy nổ mìn về vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu khai mạc lớp huấn luyện)

Tại lớp huấn luyện, các học viên được báo cáo viên của Trường Đại học mỏ – địa chất phổ biến tập trung vào một số nội dung như: hướng dẫn về công tác lập hộ chiếu nổ mìn; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; ứng phó sự cố liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp theo quy định; các yêu cầu an toàn khi tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp, biện pháp về quản lý, kỹ thuật bảo đảm an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệpvà tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp; dấu hiệu, biểu trưng và ký hiệu nguy hiểm của bao gói, thùng chứa và phương tiện vận chuyển. Nhận diện nguy cơ, yếu tố nguy hiểm, đánh giá rủi ro về các mặt an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai trong hoạt động VLNCN.

(Báo cáo viên Trường Đại học mỏ – địa chất phổ biến, triển khai nội dung tại lớp huấn luyện)

Bên cạnh đó, các học viên còn được nghe triển khai phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Đây là những kiến thức cơ bản các học viên cần được trang bị để góp phần nâng cao công tác bảo đảm an toàn trong sử dụng và quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

                                                                          Thu Trà – Phòng An toàn Năng lượng


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 75
Views This Month : 1359
Views This Year : 21322
Total views : 81862
Language
Skip to content