Sở Công Thương tổ chức triển khai hướng dẫn việc áp dụng các Quyết định của Bộ Công Thương đối với tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-SCT ngày 12/4/2021 và tổ chức đến làm việc tại 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, đó là các xã: Quân Hà, huyện Bạch Thông; xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể; xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn; xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới; xã Cường Lợi, huyện Na Rì và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra thực tế, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống điện (gồm: Đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp, công tơ đo đếm và dây sau công tơ); tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn điện và sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất tại một số hộ dân; triển khai, hướng dẫn việc áp dụng Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/ 2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Kiểm tra thực tế, đánh giá hiện trạng và hướng dẫn điều kiện về hoàn thiện tiêu chí đối với cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại UBND các xã, Ban quản lý chợ (Tổ quản lý chợ) và một số hộ kinh doanh tổng hợp, cơ sở bán lẻ; phố biến, hướng dẫn việc áp dụng Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 8/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


Tổ chức hướng dẫn tại xã Kim Lư – huyện Na Rì (trước thời điểm bùng phát dịch)

Qua kiểm tra tại hiện trường và số liệu báo cáo của Điện lực các huyện cho thấy: Hệ thống đường dây trung áp, trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp và công tơ đo đếm điện năng đã đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và đáp ứng theo quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Qua kiểm tra thực tế tiêu chí 4.1 về cơ bản đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật; đảm bảo kết cấu chịu lực của cột, móng, giá đỡ thiết bị… của đường dây trung áp; đảm bảo độ an toàn điện, chất lượng điện năng, dây dẫn… của đường dây hạ áp. Đối với dây dẫn sau công tơ kéo về các hộ gia đình: Nhìn chung trên địa bàn các xã cơ bản đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật; tuy nhiên dây dẫn sau công tơ của một số hộ gia đình chưa đạt tiết diện tổi thiểu 2,5mm2; không có hãm dây hai đầu trên sứ cách điện hạ áp hoặc kẹp hãm siết hai đầu; đối với đường dây có khoảng cách dài hơn 20m một số hộ chưa có cột đỡ trung gian (treo móc trên cây) hoặc có nhưng chưa đảm bảo theo quy định (không đảm bảo chu vi cột, cột lâu ngày bị mục, nghêng…); dây dẫn vượt đường ô tô còn nhiều điểm không có dây văng đỡ vượt đường…; điện trong nhà, các hộ đều có bảng tổng, dây có vỏ cách điện, được cố định trên tường hoặc đi theo cột, xà nhà; tuy nhiên một số hộ tiết diện dây dẫn chưa đảm bảo tương xứng với công xuất sử dụng; các thiết bị còn cắm chung ổ điện…Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia của các xã đã đạt tiêu chí 4.2 (từ 95% trở lên).

Tổ chức hướng dẫn tại xã Bộc Bố – huyện Pác Nặm (trước thời điểm bùng phát dịch)

Đối với hiện trạng tiêu chí số 7, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Về cơ bản, các xã nông thôn đều có các cửa hàng bán lẻ đáp ứng yêu cầu về cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; đối với các chợ nhìn chung đều phát huy tốt vai trò trong phân phối hàng hóa tại các địa phương, duy chỉ có xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể không có chợ nông thôn, việc mua bán trao đổi hàng hóa thực hiện tại các cơ sở bán lẻ nông thôn phân bố rải rác tại các thôn, xóm trên địa bàn xã, tuy nhiên ở xã Thượng Giáo có khoảng 10 cơ sở trên địa bàn cơ bản đáp ứng tiêu chí về cơ sở bán lẻ ở nông thôn.

Thông qua quá trình hướng dẫn, triển khai và rà soát thực tế, Sở Công Thương đã hướng dẫn UBND các xã chủ động triển khai thực hiện tiêu chí số 4, số 7 trên địa bàn xã, phối hợp với các đơn vị có liên quan để vận động, tuyên truyền người dân khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content