Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý IV/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

* Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương: Rà soát, đôn đốc các Chủ trì liên kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo các chương trình MTQG; tham mưu giải quyết các tồn tại, bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao. Theo dõi chặt chẽ, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, nhất là trong những tháng cao điểm về mưa bão; Tăng cường theo dõi, kiểm tra giám sát bệnh dịch trên đàn vật nuôi, chỉ đạo người dân thực hiện tốt công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi và cây trồng những tháng mùa đông năm 2023. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2023 – 2024. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2023. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu hoạch vụ mùa và thực hiện kế hoạch sản xuất các loại cây trồng vụ Đông năm 2023, tăng cường các mối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với cây trồng vụ Đông nhằm tăng giá trị sản xuất; chỉ đạo triển khai nuôi trồng thủy sản đảm bảo kế hoạch giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ảnh vệ tinh trong kiểm tra, giám sát hiện trạng rừng; chỉ đạo người dân thực hiện tốt công tác khai thác rừng trồng đảm bảo tối đa sản lượng khai thác, đồng thời giám sát chặt chẽ việc khai thác lâm sản của các chủ rừng trên địa bàn báo cáo đầy đủ, kịp thời các loại lâm sản khai thác để nâng cao giá trị tăng trưởng trong lĩnh vực lâm nghiệp.

UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương, Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; phân công, chỉ đạo cán bộ phòng, ban chuyên môn bám sát cơ sở, chủ động và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đề xuất các chính sách cần điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh. Chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo sản xuất, bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Chủ động triển khai, thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/02/2023 về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023; vận dụng các chính sách và nguồn lực hiện có để hỗ trợ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp và chính sách cần hỗ trợ để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Đề án. Tập trung triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc 3 chương trình MTQG theo kế hoạch và ngân sách được giao. Kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Rà soát lại diện tích, sản lượng dự kiến của sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 và vụ mùa, sản lượng vật nuôi, cây trồng nếu thiếu hụt phải có kế hoạch để bù đắp trên diện tích vụ đông năm 2023 đảm bảo kế hoạch được giao.

* Khu vực công nghiệp – xây dựng

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao. Tiếp tục rà soát, thăm nắm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành công nghiệp chế biến; đôn đốc các nhà máy công nghiệp trong ngành khai thác và chế biến sâu khoáng sản đang tạm dừng hoạt động có thể tái đầu tư, tăng tối đa sản lượng khai thác. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công năm 2023 theo kế hoạch.

Các Sở ngành theo chức năng, nhiệm vụ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, chuyển mục đích sử dụng rừng cho các nhà đầu tư, nhất là đối với các dự án công nghiệp chế biến, sản xuất hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh triển khai thi công xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trong những tháng cuối năm tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng với quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư được giao.

* Khu vực dịch vụ

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương: Tham mưu tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn, Hội nghị xúc tiến tiêu thụ và kết nối giao thương các sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm hàng hóa Bắc Kạn năm 2023. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại; nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; theo dõi, nắm bắt biến động của thị trường để kịp thời báo cáo, tham mưu khi có những biến động về giá cả, về cơ chế chính sách,… Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các thương nhân sản xuất kinh doanh và các thương nhân xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương: Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy du lịch các tháng cuối năm. Tích cực phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh việc triển khai phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao,… nhằm kích cầu du lịch; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, phấn đấu chi ngân sách đạt 100% dự toán được giao; đẩy nhanh tiến độ đấu giá các dự án phát triển khu dân cư, khu đô thị, dự án có sử dụng đất./.

Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 21
Views This Month : 4336
Views This Year : 16746
Total views : 77286
Language
Skip to content