Thông báo chỉnh sửa, bổ sung danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2)

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-SCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022;

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 ban hành Thông báo số 13/TB-HĐTD về danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2), nay Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 ban hành thông báo chỉnh sửa, bổ sung danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2) như sau:

  1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCCVC năm 2019 (Chương I, Chương II).
  2. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Chương III, Chương IV).
  3. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (Chương IV).
  4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Chương III).
  5. Nghị định số 68/2017/NĐ-CPngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Chương IV, Chương V).
  6. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng (Chương II).
  7. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Chương I, Chương II, Chương III).

Thông báo này thay thế Thông báo số 13/TB-HĐTD ngày 14/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 thông báo để thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Công Thương năm 2022 (Vòng 2) biết, ôn tập./.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 9
Views This Month : 127
Views This Year : 5030
Total views : 65570
Language
Skip to content