Thông báo Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Ngày 17 tháng 3 năm 2022 Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  tỉnh Bắc Kạn năm 2022 Ban hành Thông báo số 129/TB-HĐBC về kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Một số nội dung chính theo Thông báo:

– Công tác tổ chức bình chọn năm 2022 được tổ chức một cấp là cấp tỉnh, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

– Đối tượng được tham gia bình chọn: Là sản phẩm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu đối với sản phẩm tham gia bình chọn: Là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất tại Bắc Kạn và đăng ký tham gia bình chọn; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

– Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn: Cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn lập 01 bộ hồ sơ gửi đến UBND cấp huyện, thành phố để UBND huyện, thành phố xem xét và có văn bản đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh gửi Hội đồng. Bộ hồ sơ gồm có:

(1) Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

(2) Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống);

(3) Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

(4) Cơ sở công nghiệp nông thôn  gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm: Hồ sơ và sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn gửi về Hội đồng sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022 qua Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ: số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 12/4/2022.

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

Mẫu phiếu đăng ký tham gia bình chọn tại đây

Mẫu thuyết minh sản phẩm đăng ký bình chọn tại đây

Nguồn: http://xttmbackan.gov.vn/

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004738
Views Today : 8
Views This Month : 91
Views This Year : 13256
Total views : 27682
Language
Skip to content