Thông báo Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 8 (2024-20215)

Ngày 04 tháng 6 năm 2024 Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Bắc Kạn lần thứ 8 (2024-2025) ban hành Quyết định số 968/QĐ-BTCHT về Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Bắc Kạn lần thứ 8 (2024-2025).

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Lựa chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024-2025).

Thời hạn nộp hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Để Chương trình được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Sở Công Thương kêu gọi các giải pháp kỹ thuật từ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đăng ký tham gia.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Bắc Kạn lần thứ 8 (2024-2025) tại Quyết định số 968/QĐ-BTCHT ngày 04 tháng 6 năm 2024.

                                                                                        Sở Công Thương Bắc Kạn!


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 75
Views This Month : 1359
Views This Year : 21322
Total views : 81862
Language
Skip to content