Triển khai Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022,  Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 với 15 nhiệm vụ cụ thể.

Qua đó, bảo đảm triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022; nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trên môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, cùng với việc nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá trong quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc của công chức, viên chứ, ngừoi lao động với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính.; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2022.

Kế hoạch chi tiết tại đây.

SỞ CÔNG THƯƠNG

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 55
Views This Month : 3789
Views This Year : 12473
Total views : 26899
Language
Skip to content