UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị về việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm và nỗ lực, cố gắng thực hiện. Cũng nhờ đó, các chỉ số về CCHC đều được thăng hạng, đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Các cơ chế, chính sách, quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh thực hiện; dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ, trang thiết bị được đầu tư và cải thiện chất lượng phục vụ… Tuy nhiên, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh chưa cao, kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) năm 2023 giảm điểm so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự được chú trọng đúng mức, chưa đi vào thực chất, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận công chức, viên chức chưa cao, còn gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, do đó ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của người dân, doanh nghiệp qua điều tra xã hội học; trình độ hiểu biết, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế, chưa hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao sự hài lòng của người dân đối vớisự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cắt giảm chi phí cho xã hội, tỉnh Bắc Kạn xác định năm 2024 là “Năm hành động vì sự hài lòng của người dân”. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/6/2024 về việc nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại Chỉ thị đã yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Quyết liệt hơn trong chỉ đạo tổ chức thực hiện CCHC gắn với thực hiện chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chỉ đạo phải gắn với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Phối hợp hiệu quả công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC.
  2. Chú trọng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân, cụ thể:

+ Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hình thức thông tin, tuyên truyền, triển khai các chính sách liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân (như: Tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố; niêm yết tại trụ sở làm việc và nhà văn hóa thôn/tổ phố; trang thông tin điện tử, loa truyền thanh xã; qua mạng xã hội;…), đảm bảo các chính sách được triển khai dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ tìm, dễ thấy; mọi thông tin cung cấp phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, dễ hiểu, đáng tin cậy đối với người dân.

+ Khi xây dựng các văn bản quy định về chính sách liên quan đến người dân tổ chức thực hiện xin ý kiến góp ý của người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận giúp mọi người dân dễ dàng tham gia ý kiến đối với chính sách và đảm bảo mọi người dân đều nắm bắt được các chính sách, nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình từ đó tích cực tham gia đánh giá, phản hồi ý kiến với chính quyền sát với thực tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chính sách, phục vụ người dân được tốt hơn.

+ Các chính sách ban hành triển khai phải đảm bảo phù hợp với địa phương, có tính khả thi trong thực hiện và đồng bộ, thống nhất với quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo các chính sách đều được thông tin, triển khai đầy đủ, kịp thời đến mọi người dân và các đối tượng thuộc chính sách đều được hưởng theo quy định.

+ Chăm lo ổn định đời sống cho các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội tại địa phương. Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ người có công, người nghèo, người khuyết tật, người già yếu; hỗ trợ người dân khi gặp thiên tai;… được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định pháp luật hiện hành.

– Quan tâm sâu sắc đến nhu cầu, mong đợi của người dân về cung cấp dịch vụ hành chính công, như:

+ Tiếp tục rà soát, đầu tư trang thiết bị Bộ phận Một cửa đảm bảo đầy đủ, chất lượng để người dân giải quyết công việc dễ dàng, thuận tiện; trang trí biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ tìm, dễ thấy, sạch sẽ, văn minh. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi, dễ dàng cho người dân trong sử dụng (như: thiết kế lại giao diện Cổng Dịch vụ công của tỉnh để đảm bảo dễ thực hiện cho người dùng).

+ Nâng cao chất lượng rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến đời sống người dân; niêm yết công khai TTHC đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm và dễ thấy; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC theo hình thức “Không chờ”; nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình: “Sáng thứ Bảy vì dân”, “30 phút tăng thêm vì dân”, “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”. Thường xuyên học hỏi, tham 3 khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

+ Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, nhất là công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa với phương châm “tận tụy, trách nhiệm, ân cần, chu đáo”, hướng dẫn, giải thích cụ thể các thắc mắc về trình tự, hồ sơ thực hiện TTHC cho người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, không để người dân phải đi lại nhiều lần; công chức, viên chức chuyên môn cung cấp thông tin về các cơ chế chính sách liên quan đến người dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, lịch sự, lễ phép và tôn trọng dân.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh sẽ góp phần khắc phục ngay một số tồn tại hạn chế trong công tác phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, hiệu quả trong quá trình thực hiện công vụ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

                (Có nội dung chi tiết Chỉ thị kèm theo tại đây).

                                                                                      Lương Quyên – Văn phòng Sở


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005251
Views Today : 74
Views This Month : 1358
Views This Year : 21321
Total views : 81861
Language
Skip to content