Bắc Kạn còn 3.201 hộ dân của 188 thôn trên địa bàn 66 xã thuộc 7 huyện chưa có điện

Trong thời gian qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Kạn, hiện nay lưới điện quốc gia đã được kéo đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ số hộ dân được sử điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,68%; toàn bộ lưới điện nông thôn hiện đã được Ngành Điện tiếp nhận quản lý và ban điện trực tiếp đến các hộ dân; tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của các huyện, toàn tỉnh có 3.201 hộ dân của 188 thôn trên địa bàn 66 xã thuộc 7 huyện chưa có điện; trong đó có 52 thôn (trắng) thuộc 22 xã với tổng số 1.682 hộ dân chưa có điện.

Tỉnh Bắc Kạn được cung cấp điện chủ yếu từ lưới điện quốc gia và 05 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ phát lên lưới điện trung áp cấp điện áp 35kV với tổng công suất lắp máy là 21,6MW, gồm:

– Hệ thống điện 220kV, tỉnh Bắc Kạn có 2 tuyến đường dây 220kV, gồm: Đường dây 220kV Hà Giang – Thái Nguyên và đường dây 220kV Bắc Kạn – Cao Bằng; tuyến đường dây 220kV Hà Giang – Thái Nguyên là đường dây mạch kép có chiều dài 176km, trong đó mạch 1 Hà Giang – Thái Nguyên, mạch 2 từ thủy điện Tuyên Quang đến trạm 220kV Bắc Kạn và tuyến đường dây 220kV Cao Bằng – Bắc Kạn dài 70,9km. Có 01 trạm biến áp 220kV Bắc Kạn, dung lượng 125 MVA.

– Hệ thống điện 110kV, tỉnh Bắc Kạn có 172,3 km đường dây 110kV; trong đó đường dây 110kV Cao Bằng – Bắc Kạn có chiều dài 60,2 km, đường dây 110kV Thái Nguyên – Bắc Kạn có chiều dài 61,3 km, đường dây 110kV Bắc Kạn – Chợ Đồn có chiều dài 41,6 km và đường dây 110kV trạm 220kV- Bắc Kạn có chiều dài 9,2km; hiện các đường dây đang mang tải khoảng từ 50 – 70%. Có 02 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng 90 MVA; công suất cao nhất Pmax 70,6 MW (trạm 110kV Bắc Kạn 65MVA, trạm 110kV Chợ Đồn 25MVA).

– Hệ thống điện phân phối trung áp, toàn tỉnh có 1.874,5 km đường dây trung áp 35kV và 22kV; trong đó đường dây trung áp 35kV là 1.811,5 km và đường dây trung áp 22kV là 62,9 km; hiện các đường dây mang tải khoảng 50%. Có tổng số 1.235 trạm biến áp với tổng dung lượng 228.987,5 kVA (trong đó có 1.088 trạm 35kV, 147 trạm 22kV).

– Hệ thống lưới điện hạ áp, trên địa bàn tỉnh có 2.150,4 km đường dây hạ áp 0,4kV cấp điện cho 100% xã, phường thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố và có 78.820 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, chiếm tỷ lệ 97,68%. Lưới điện hạ thế được đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuận điện, cơ bản là dây bọc hoặc cáp ngầm do Công ty Điện lực Bắc Kạn quản lý.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt 266,91 triệu kWh, tăng 6,98% so với năm 2021 (249.485 triệu kWh), trong đó sản lượng điện phát rà từ các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh là 65,98 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 24,72% sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2007 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, theo đó Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu “Hoàn thành chương trình năng lượng nông thôn, miền núi. Đến năm 2010 đạt 95% số hộ dân nông thôn có điện, đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện”. Trên cơ sở đó, ngày 08/11/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2081/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020; dự án chia thành 02 giai đoạn.

– Giai đoạn 2013-2015. Trên cơ sở Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1458/QĐ-BCT ngày 29/3/2011 của Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015, xét đến năm 2020, ngày 10/5/2013 Bộ Công Thương đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 3009/QĐ-BCT với quy mô xây dựng mới 237,74 km đường dây trung thế 35 kV, 96 trạm biến áp 35/0,4 kV và 283 km đường dây 0,4 kV để cấp điện cho 5.996 hộ dân của 134 thôn, bản trên địa bàn 57 xã và 01 thị trấn thuộc 7 huyện, với tổng mức đầu tư 308,86 tỷ đồng. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Năm làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện một phần chức năng của chủ đầu tư, Công ty Điện lực Bắc Kạn quản lý dự án; Dự án đã hoàn thành năm 2018. 

– Giai đoạn 2016-2020. Căn cứ Quyết định 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Cấp điện  nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và ngày 27/7/2016 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT với quy mô đầu tư xây dựng mới 251,279 km đường dây trung áp, 220,761 km đường dây hạ áp và 73 trạm biến áp để cấp điện khoảng 3.524 hộ dân của 120 thôn, bản trên địa bàn 41 xã và thị trấn thuộc 7 huyện tỉnh Bắc Kạn, với tổng mức đầu tư 363,414 tỷ đồng; dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư; tuy nhiên Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 đến thời điểm hiện nay dự án vẫn chưa được cấp vốn để triển khai thực hiện. Do đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.682 hộ thuộc 52 thôn trắng chưa có điện và khoảng 1.519 hộ hoặc nhóm hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004799
Views Today : 117
Views This Month : 117
Views This Year : 21150
Total views : 35576
Language
Skip to content