Bắc Kạn tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

Theo Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 15/7/2021, UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiếu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ tháng 9 đến tháng 10/2021 và tổng kết vào tháng 11/2021.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn; Trang Thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn với nội dung là các quy định của Luật Cư trú năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là tất cả các công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi).

Sở Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến Cuộc thi.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng văn bản triển khai, phát động Cuộc thi, đồng thời có giải pháp vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, Nhân dân thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng tham gia Cuộc thi./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content