BAN GIÁM KHẢO BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ TẠI BẮC KẠN

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công Thương về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, Ngày 08/7/2021, Ban Giám khảo Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 đã thực hiện đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn.

                                             Ban Giám khảo làm việc tại Hợp tác xã Tài Hoan

Khảo sát thực tế tại cơ sở, Ban Giám khảo đã ghi nhận thực trạng, quy mô sản xuất, kinh doanh; đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo quy định; chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Đồng thời thăm nắm định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của từng cơ sở sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập cho lao động địa phương, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Các cơ sở sản xuất đoàn công tác đến thực tế cơ bản đáp ứng các tiêu chí bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021. Kết quả đánh giá thực tế là một trong những căn cứ quan trọng để Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn quyết định các sản phẩm được cấp Chứng nhận.

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia là hoạt động lớn được tổ chức hai năm một lần nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội để hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại. Đồng thời, thu hút, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tích cực duy trì, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

 

Hoạt động bình chọn được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định và đảm bảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh công tác bình chọn, Bộ Công Thương sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ hữu hiệu cho phát triển sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Thúy Vân- TTKC
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content