Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022 – 2023

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Quyết định số 2282/QĐ-BYT ngày 24/8/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19(sau đây viết tắt là Nghị quyết số 38/NQ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP giai đoạn 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh, theo đó Kế hoạch được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022-2023, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ theo từng giai đoạn; trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc tiếp tục kéo dài, UBND tỉnh thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch để phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Trong Kế hoạch đã đề ra mục tiêu:

  1. Tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy địnhcủa Bộ Y tế, đảm bảo đúng lịch,đúng đối tượng.

  1. Phòng bệnh

– 100% các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát.

– 100% các cấp chính quyền có phương án giám sát, phát hiện, điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch cụ thể.

-Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn, y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch.

– Trên 98% các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19 được bảo vệ.

– 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp.

– 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Điều trị

– Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19.

– 100% hệ thống điều trị bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả điều trị).

– 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định

Theo Kế hoạch,  sẽ tập trung triển khai với 09 nội dung và với mỗi nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/NQ-CP; xác định rõ lộ trình thực hiện, trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành nhiệm vụ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển ngành y tế và phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ ngành y tế và các ngành liên quan, nhất là người đứng đầu; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 38/NQ-CP.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content