Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại Sở Công Thương

Nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em tại đơn vị. Ngày 28/10/2022 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-SCT về Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 tại Sở Công Thương.

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, các cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Những hoạt động chính trong tháng hành động sẽ là: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp với đơn vị: Truyền thông trực tiếp; thực hiện treo băng rôn; Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương; mạng xã hội; Tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ là công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; Lồng ghép triển khai các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị; Tham gia các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới do cấp trên và các đơn vị phát động; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2022 nói riêng.

Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022.

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004804
Views Today : 50
Views This Month : 638
Views This Year : 21671
Total views : 36097
Language
Skip to content