Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tích cực khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất

Sau khi để xảy ra ô nhiễm môi trường về khí thải, nước thải tại khu vực nhà máy luyện chì và các mỏ chì kẽm Pù Sáp, mỏ Nà Duồng tại xã Bằng Lãng (Chợ Đồn) trong quá trình sản xuất, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn đã nghiêm chỉnh chấp hành việc xử phạt hành chính của cơ quan chức năng, đồng thời khắc phục hoàn toàn các lỗi vi phạm theo quy định.
Cơ quan chức năng lấy mẫu khí thải, nước thải tại khu vực sản xuất, chế biến khoáng sản của BKC ngày 19/01/2024.
Cơ quan chức năng lấy mẫu khí thải, nước thải tại khu vực sản xuất, chế biến khoáng sản của BKC ngày 19/01/2024.

Điều không mong muốn

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/10/2023 đến ngày 14/11/2023, Đoàn kiểm tra Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trong quá trình làm việc với Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC) đã tiến hành đo đạc, lấy mẫu khí thải tại nhà máy luyện chì, mẫu nước thải tại mỏ chì kẽm Nà Duồng và mỏ chì kẽm Nà Bốp – Pù Sáp của BKC. Sau khi phân tích kết quả cho thấy, có thông số Pb (chì) trong mẫu khí thải của nhà máy luyện chì, thông số Pb và Fe (sắt) trong mẫu nước thải của mỏ Nà Duồng và thông số Zn (kẽm), Pb trong mẫu nước thải mỏ Pù Sáp vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Ngày 14/12/2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định số 146/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với BKC về 03 hành vi vi phạm cụ thể, gồm:

Hành vi thải khí thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định tại điểm O Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NÐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Phạt tiền 825 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 03 tháng 23 ngày, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NÐ-CP. Không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quy định tại điểm a khoản 9 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra.)

Hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m³/ngày (24 giờ) trước khi xả ra suối Khau Củm ( Phạt tiền 494 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 4,5 tháng quy định tại điểm a khoản 8 Điều 21 Nghị định số 45/2022/ND-CP. Không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quy định tại điểm a khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra.)

Hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m³/ngày (24 giờ) đến dưới 40m²/ngày (24 giờ) trước khi thải ra suối Khau Củm ( Phạt tiền là 275 triệu đồng. Không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quy định tại điểm a khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra.)

Tổng số tiền BKC phải nộp phạt là hơn 1,6 tỷ đồng; tổng thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường đối với các hành vi vi phạm nêu trên là 06 tháng, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NÐ-CP ngày 23/12/2021.

Nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Ông Đinh Văn Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn bộc bạch: Đây là sự cố không mong muốn. BKC đã nhận thức rõ trách nhiệm và nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt, đồng thời dừng hoạt động nguồn phát sinh chất thải theo đúng theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Ngày 18/12/2023, Công ty BKC đã thực hiện nộp đủ số tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Từ ngày 20/10/2023 đến ngày 27/11/2023 BKC đã dừng toàn bộ hoạt động của nhà máy luyện chì để rà soát, sửa chữa hệ thống xử lý khí thải (thay thế toàn bộ túi vải trong buồng thu bụi túi vải, tăng cường hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải…). Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của các mỏ Nà Bốp – Pù Sáp và Nà Duồng.

Sau khi tiến hành khắc phục, từ ngày 02-11/12/2023 BKC đã mời Công ty Cổ phần liên minh Môi trường và Xây dựng – Trung tâm phân tích chất lượng cao, có địa chỉ tại Tòa nhà số 44, Galaxy 4, phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội), là đơn vị chuyên hoạt động quan trắc môi trường hợp pháp tiến hành quan trắc khí thải và nước thải. Kết quả phân tích cho thấy, các thông số kỹ thuật đạt ngưỡng cho phép theo quy định.

Phiếu kết quả thử nghiệm các thông số tại các vị trí ô nhiễm sau khi BKC khắc phục sự cố
Phiếu kết quả thử nghiệm các thông số tại các vị trí ô nhiễm sau khi BKC khắc phục sự cố

Như vậy, từ ngày 12/12/2023 BKC đã khắc phục xong và chấm dứt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của mình.

Theo ông Đinh Văn Hiến, với 23 năm hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tại địa phương, hằng năm BKC luôn là đơn vị đóng góp ngân sách cao cho tỉnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 500 lao động là người địa phương. Việc dừng hoạt động của nhà máy luyện chì và các mỏ chì kẽm Pù Sáp, Nà Duồng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người lao động và kế hoạch thu ngân sách của tỉnh. Vì vậy, BKC đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tạo điều kiện cũng như áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2022/ND-CP để Công ty được vận hành lại hoạt động sản xuất đối với dây chuyền luyện chì và các mỏ Pù Sáp, Nà Duồng.

Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế

Ngày 25/12/2023, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2052/TTr-MB về việc báo cáo khắc phục công trình bảo vệ môi trường sau xử phạt vi phạm hành chính gửi Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và đề nghị hướng dẫn BKC thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, nước thải theo đúng quy định. Ngày 02/01/2024, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường có Văn bản số 09/KSONMT-MTMB về việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để khắc phục hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường gửi BKC.

Theo đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đề nghị BKC hoàn thiện lại báo cáo, đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm, kế hoạch vận hành thử nghiệm lò luyện chì, hệ thống xử lý nước thải của mỏ Nà Bốp – Pù Sáp và Nà Duồng; tự chịu trách nhiệm đối với nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm và toàn bộ quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý khí thải, nước thải; phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc khí thải, nước thải. Quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải phải có sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn… Đồng thời, yêu cầu trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ thời điểm hết hạn đình chỉ hoạt động, BKC phải gửi báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm về bảo vệ môi trường (kèm theo các hồ sơ, tài liệu, số liệu và kết quả phân tích mẫu khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường) đến Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ngày 03/01/2024, BKC có Văn bản số 05/BKC-PC về việc báo cáo đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải, nước thải gửi Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; UBND huyện Chợ Đồn. Văn bản số 05/BKC-PC nêu rõ: BKC đã tiến hành khắc phục toàn bộ hệ thống xử lý khí thải nhà máy luyện chì; rà soát lại toàn bộ hệ thống xử lý nước thải của mỏ chì kẽm Pù Sáp và mỏ chì kẽm Nà Duồng để nâng cao hiệu quả lắng cặn. Đồng thời, đề xuất được vận hành thử nghiệm đối với các công trình nêu trên.

Cũng trong ngày 03/01/2024, BKC có Văn bản số 06/TB-BKC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; UBND huyện Chợ Đồn về việc phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau vi phạm về bảo vệ môi trường và được các đơn vị, địa phương phúc đáp bằng văn bản đồng ý phối hợp thực hiện.

Bắt đầu từ ngày 04/01/2024 cho đến hết ngày 19/01/2024. BKC vận hành thử nghiệm các hệ thống.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu, giám sát vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý khí thải và nước thải của BKC ngày 19/01/2024.
Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu, giám sát vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý khí thải và nước thải của BKC ngày 19/01/2024.

Ngày 19/01/2024, BKC bắt đầu cùng Công ty Cổ phần liên minh Môi trường và Xây dựng – Trung tâm phân tích chất lượng cao thực hiện lấy, đo đạc, phân tích mẫu khí thải nhà máy luyện chì và nước thải mỏ Pù Sáp, mỏ Nà Duồng. Sở Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ chuyên môn đến giám sát trong quá trình lấy mẫu. Thời gian lấy mẫu, giám sát vận hành thử nghiệm đối với công trình xử lý khí thải và nước thải sẽ diễn ra trong 01 tuần, từ 19-25/01/2024.

Thông qua hoạt động giám sát trực tiếp tại các vị trí đã khắc phục của BKC, đại diện ngành chức năng của tỉnh, huyện bước đầu đánh giá tốt công tác khắc phục tình trạng ô nhiễm để xảy ra trước đó và việc nghiêm chỉnh chấp hành dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy luyện chì và mỏ chì kẽm Pù Sáp, Nà Duồng của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn theo kết luận thanh, kiểm tra. BKC cũng cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả quá trình vận hành thử nghiệm, sẽ báo cáo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quy định.

Với một loạt các hành động cụ thể trong quá trình phát hiện, khắc phục sự cố và nỗ lực khôi phục nhanh các hoạt động sản xuất, đã thể hiện sự nhất quán cao của ngành chức năng, tỉnh Bắc Kạn và đơn vị sản xuất trong quá trình hoạt động là không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, không đi ngược với định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế – xã hội – môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh./.

Nguồn: https://baobackan.com.vn/cong-ty-co-phan-khoang-san-bac-kan-tich-cuc-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-trong-san-xuat-post60284.html
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005155
Views Today : 14
Views This Month : 2251
Views This Year : 10159
Total views : 70699
Language
Skip to content