Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thành công tốt đẹp

Chiều 1/6, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức họp báo thông tin về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Từ Đông Điền đồng chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh họp báo

Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định, đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Có được kết quả đó là có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và sự đồng lòng ủng hộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí luôn ủng hộ, đồng hành và kịp thời đưa thông tin về cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, công tác bầu cử được tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng theo các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Ngày 23/5/2021, toàn tỉnh có 231.238 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,81%.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, số người ứng cử là 10 người, số đại biểu được bầu là 06 người, số đại biểu trúng cử là 06 người.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, số người ứng cử là 84 người, số đại biểu được bầu là 50 người, số đại biểu trúng cử là 50 người. Cơ cấu thành phần các đại biểu gồm: 25 đại biểu nữ (đạt tỷ lệ 50%); 39 đại biểu là người dân tộc thiểu số (78%); 12 đại biểu trẻ tuổi (24%); 20 đại biểu tái cử (40%). Về trình độ chuyên môn, đại học có 21 đại biểu và sau đại học có 29 đại biểu. Về trình độ lý luận, cử nhân có 01 đại biểu, cao cấp 49 đại biểu.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, số người ứng cử là 402 người, số đại biểu được bầu là 242 người, số đại biểu trúng cử là 238 người, số đại biểu bầu thiếu là 04 người (huyện Bạch Thông 03 đại biểu và huyện Ngân Sơn 01 đại biểu). Cơ cấu thành phần các đại biểu gồm: 68 đại biểu nữ (28,6%); 171 đại biểu dân tộc thiểu số (71,8%); 54 đại biểu trẻ tuổi (22,7%); 03 đại biểu ngoài Đảng (1,26%); 96 đại biểu tái cử (40,3%). Về trình độ chuyên môn, dưới đại học có 08 đại biểu, đại học 184 đại biểu, sau đại học 46 đại biểu. Về trình độ lý luận chính trị, trung cấp có 77 đại biểu, cử nhân 08 đại biểu, cao cấp 151 đại biểu.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số người ứng cử là 3.318 người, số đại biểu được bầu là 2.019 người, số đại biểu trúng cử là 1.952 người. Cơ cấu thành phần các đại biểu gồm: 526 đại biểu nữ (26,9%); 1.708 đại biểu dân tộc thiểu số (87,5%); 928 đại biểu trẻ tuổi (47,5%); 248 đại biểu ngoài Đảng (12,7%); 999 đại biểu tái cử (51,2%); 29 đại biểu tôn giáo (1,49%). Về trình độ chuyên môn, dưới đại học có 1.116 đại biểu, đại học 814 đại biểu, sau đại học 22 đại biểu. Về trình độ lý luận, trung cấp 878 đại biểu, cử nhân 06 đại biểu, cao cấp 37 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã bầu thiếu là 67 đại biểu, trong đó: Thành phố Bắc Kạn 03 đại biểu, huyện Ba Bể 07 đại biểu, huyện Bạch Thông 15 đại biểu, huyện Chợ Đồn 09 đại biểu, huyện Chợ Mới 10 đại biểu, huyện Na Rì 17 đại biểu, huyện Ngân Sơn 05 đại biểu, huyện Pác Nặm 01 đại biểu. Các địa phương không có đơn vị bầu cử lại.

Có 04 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định, gồm: Đơn vị bầu cử số 3 xã Thượng Ân (Ngân Sơn), đơn vị bầu cử số 3 xã Hoàng Trĩ (Ba Bể) và đơn vị bầu cử số 2 xã Cẩm Giàng, đơn vị bầu cử số 3 xã Đôn Phong (Bạch Thông), mỗi đơn vị cần phải bầu thêm 02 đại biểu. Ngày 30/5/2021, Ủy ban bầu cử xã Thượng Ân đã tổ chức bầu thêm 02 đại biểu nêu trên nhưng không có đại biểu trúng cử; Ủy ban bầu cử các xã Hoàng Trĩ, Cẩm Giàng, Đôn Phong dự kiến tổ chức bầu cử thêm vào ngày 05/6/2021.

Kết luận cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hoàng Thu Trang gửi lời cám ơn đến các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin về kết quả cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tới đây, Ủy ban bầu cử các cấp tổ chức tổng kết công tác bầu cử. Ngoài thông tin về kết quả bầu cử, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương…/.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 9
Views This Month : 127
Views This Year : 5030
Total views : 65570
Language
Skip to content