Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện theo quy định của Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 09/2017 NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, Sở Công Thương thông báo thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương, cụ thể như sau

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
Hoàng Hà Bắc Giám đốc Sở 0913057827 bachh@backan.gov.vn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today :
Views This Month : 83
Views This Year : 13248
Total views : 27674
Language
Skip to content