Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND tỉnh ban hành Danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó:

  1. Danh mục cây trồng gồm:
STT Loài cây Chiều cao cây (m) Hình thức tán Loại cây Vị trí khuyến khích trồng
Tên Việt Nam Tên khoa học
1 Dầu rái (Dầu nước) Dipterocarpus Alatus 15-30 Tự do Cây đại mộc Vỉa hè có bề rộng trên 5m, dải phân cách có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa, khu công nghiệp và các khu công cộng khác
2 Sao

(Sao đen)

Hopea Odorata Roxb 30-40 Tháp Cây đại mộc Vỉa hè có bề rộng trên 5m, dải phân cách có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa, khu công nghiệp và các khu công cộng khác
3 Bằng lăng nước Lagerstroemi a Speciosa (L.) Pers 12-18 Tự do Cây trung mộc Vỉa hè có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa và các khu công cộng khác
4 Bằng lăng Lagerstroemi a Floribunda Jack 10-15 Xòe Cây trung mộc Vỉa hè có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa, quảng trường, khu công nghiệp và các khu công cộng khác
5 Giáng hương Pterocarpus Macrocarpus Kurz 10-15 Tự do Cây trung mộc Vỉa hè có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa, quảng trường, vòng xoay và các khu công cộng khác
6 Gõ mật Sindora Siamensis Teysm 15-30 Phân tầng Cây đại mộc Công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
7 Lim xẹt (lim sét, phượng vàng) Peltophorum Pterocarpum 10-15 Tự do Cây trung mộc Vỉa hè có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công cộng khác
8 Lộc vừng Barringtonia acutangula 6-8 Tròn Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, khu công nghiệp và các khu vực công cộng khác
9 Me tây (Muồn ngủ) Samanea Saman (Jacq.) Merr 15-30 Xoè Cây đại mộc Trường học, bệnh viện, công viên, vườn hoa, quảng  trường, vòng xoay và các khu vực công cộng khác
10 Ban các loại Bauhinia variegata 5-10 Tự do Cây trung mộc Vỉa hè có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
11 Muồng hoa vàng Cassia Splendida Vogel 10-15 Xòe Cây trung mộc Vỉa hè có bề rộng trên 3m, công viên, vườn hoa, quảng trường, vòng xoay, khu công nghiệp và các khu vực công cộng khác
12 Hoàng lan Cananga Odorata 10-12 Tháp Cây trung mộc Công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
13 Tách

(giá tỵ)

Tectona grandis 10-30 Tự do Cây đại mộc Công viên, vườn hoa, khu công nghiệp và các khu vực công cộng khác
14 Gỗ vắp Mesua ferrea 10-30 Tự do Cây đại mộc Công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
15 Sấu Dracuntomelo Duperreanum Pierre 4-5 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
16 Nhạc ngựa Swietenia Macrophylla King in Hook 15-20 Tự do Cây đại mộc Công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
17 Kèn hồng Tabebuia rosea 5-10 Xòe Cây trung mộc Vỉa hè. công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
18 Cây Sang Sterculia Lanceolata 5-15 Tự do Cây trung mộc Vỉa hè. công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
19 Sứ Plumeria 4-6 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa
20 Liễu Salyx Babylonica 4-6 Rủ Cây trung mộc Vỉa hè dọc theo các kênh, rạch, mặt nước, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác
21 Sưa (Trắc) Dalbergia tonkinensis Prain 5-20 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường
22 Hoàng lan (Huyền diệp) Monoon

longifolium

2-5 Tháp Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường, khu công nghiệp
23 Vàng anh Saraca dives pierre 7-12 Tự do Cây trung mộc Phù hợp cho các tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m
24 Nhội Bischofia trifolia hookf 10-15 Tự do Cây trung mộc Trồng trên vỉa hè, trong công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng
25 Kim giao Podocarpus wallichianus C.presl 10-15 Tự do Cây trung mộc Trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, trong công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng
26 Ngọc lan Michelia alba de 15-20 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường, khu công nghiệp
27 Long não Cinnamomum camphora nees et ebern 15-20 Tự do Cây trung mộc Phù hợp với khuôn viên bệnh viện, trạm xử lý nước thải, khu công nghiệp…
28 Xà Cừ Khayasenegalensis 10-20 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường, khu công nghiệp
29 Lát Hoa Chukrsia tabularis Trên

30 m

Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường, khu công nghiệp
30 Đa búp đỏ Ficus elastica roxb 30-40 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường
31 Nghiến Burretio dendron hsienmu 40 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường
32 Đào Prunus persic 5-10 Tự do Cây trung mộc Trồng trong công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng
33 Cây sung Ficus glimeratq roxb 10-15 Tự do Cây trung mộc Công viên, vườn hoa, quảng trường
  1. Danh mục cây cấm trồng gồm:
STT Loài cây Họ thực vật Ghi chú
Tên Việt Nam Tên khoa học
1 Bã đậu (Vông đồng) Hura Crepitans L Euphorbiaceae Thân cây nhiều gai, mù và hạt độc
2 Bồ kết Gleditsia Fera (lour.) Merr Caesalpiniaceae Thân nhiều gai to
3 Cao su Hevea Brasiliensis (A.Juss.) Muell.- Arg Euphorbiaceae Cành nhánh giòn, dễ gãy
4 Cô ca cảnh Erythroxylum Novogranatense (Morris) Hieron Erythroxylaceae Lá có chất cocaine gây nghiện
5 Điệp phèo heo Enterolobium Cylocarpum (jacq.) Griseb Mimosaceae Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, ảnh hưởng giao thông), cành nhánh giòn, dễ gãy
6 Gòn Ceiba Pentandra Gaertn Bombacaceae Cành nhánh giòn, dễ gãy, quả chính phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố
7 Lọ nồi, đại phong tử Hydnocarpus Anthelmintica Pierre ex Laness Flacourtiaceae Quả to, rụng gây nguy hiểm
8 Lòng mức Wrightia Annamensis Eb. Et Dub Apocynaceae Quản chín phát tán, quả có lông, ảnh hưởng môi trường
9 Lòng mức lông Wrightia Pubescens R. Br Apocynaceae Quản chín phát tán, quả có lông, ảnh hưởng môi trường
10 Mã tiền Strychnos Nux- Vomica L. Loganiaceae Hạt có chất trychnine gây độc
11 Me keo Pithecellobium Dulce (Roxb.) Benth Mimosaceae Thân và cành nhánh nhiều gai
12 Mò cua, sữa Alstonia Scholaris (L) R. Br Apocynaceae Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi, gây khó chịu cho người
13 Thông thiên Thevetia Peruviana (Pres.) Merr Apocynaceae Hạt, lá hoa, vỏ đều chứa chất độc
14 Trôm hôi Sterculia Foetida L Sterculiaceae Quả to, hoa có mùi
15 Trứng cá Muntingia Calabura L Elaeocarpaceae Quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố
16 Trúc đào Nerium Oleander L Apocynaceae Thân và lá có chất độc
17 Xiro Carissa carandas L Apocynaceae Thân và cành nhánh có nhiều gai

 

Ghi chú: Vị trí cấm trồng cây trong đô thị: Đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, vòng quay và các khu vực công cộng khác.

 

  1. Danh mục cây trồng hạn chế gồm:

 

STT Loài cây Họ thực vật Ghi chú  
Tên Việt Nam Tên khoa học  
1 Bạch đàn (Các loại) Eucalyptus Spp Myrtaceae Cây cao, tán thưa, nhỏ, ít phát huy tác dụng tạo bóng mát
2 Dừa * Cocos Nucifera L Arecaceae Cây có trái to, có thể rụng gây nguy hiểm
3 Gáo trắng Neolamarkia

Cadamba (Roxb) Bosser

Rubiaceae Nhánh giòn, dễ gãy, quả mọng rơi làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường
4 Gáo tròn Haldina Cordifolia (Roxb) Rubiaceae Nhánh giòn, dễ gãy, quả mọng rơi làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường
6 Da, Sung* Ficus Moraceae Có rễ phụ làm hư hại công trình, quả làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố
7 Bò cạp nước (Osaca) Fabaceae Caesalpinioide Dễ bị sâu bệnh, trơ cành, không nên trồng trong đô thị
8 Viết Mimusops elengi L Sapotaceae Cây gỗ thường xanh, khi thành thục sinh học có chiều cao tới 20m, đường kính thân đạt 50cm
9 Bàng * Terminalia catappa Combretaceae Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải)
10 Hoa sữa Gentianales Rauvolfioideae Hoa có mùi nồng, dễ gây khó chịu nếu trồng với số lượng nhiều
11 Đủng đỉnh Caryota Mitis Lour Arecaeae Quả có chất gây ngứa
12 Sa kê (cây bánh mì) Artocarpusaltilis Fosb Moraceae Không phù hợp cảnh quan đường phố, qủa rơi rụng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường
13 Me Traniarindus indica Fabaceae Cây có quả khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng mất vệ sinh đường phố
14 Cau vua (cau bụng) Roystonearegia (O.F.Cook) Arecaeae Rễ, lá to cứng gây nguy nhiểm cho người đi đường, công trình và phương tiện
15 Sala (tha la, vô ưu, đầu lân, hàm rồng) Couroupita

guianensis

Lecythidaceae Quả chín có mùi hôi, rơi rụng ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường
16 Bàng Đài Loan Madagascar almond Combretaceae Cây rụng lá theo mùa, hay bị sâu bệnh, có thể trồng tại các khu công nghiệp
17 Phượng vĩ * Delonix Regia Fabaceae Cây có rễ bàn, rễ ăn ngang nên dễ làm hư vỉa hè, mặt đường, cành nhánh giòn, dễ gãy, có thể trồng tại một số khu vực trường học, bệnh viện
18 Các loài cây ăn trái Không có tên khoa học chung mà có tên khoa học của từng loài riêng Không có họ thực vật chung cho các loài cây ăn trái Cây có trái, khuyến khích trẻ em leo trèo, trái rụng gây ô nhiễm môi trường
19 Keo lá tràm Acacia Auriculiformis A.Cunn. ex Benth Mimosaceae Cành nhánh giòn, dễ gãy
20 Keo tai tượng Acacia Mangium Wild Mimosaceae Cành nhánh giòn, dễ gãy
21 Keo lai Acacia Mangium x Acacia Uriculiformis Mimosaceae Cành nhánh giòn, dễ gãy

Ghi chú:

  • Vị trí hạn chế trồng là trên vỉa hè, đường phố, quảng trường, vòng xoay, dải phân cách và khu vực công cộng khác.
  • Những loại cây có dấu * chỉ được trồng phục vụ cây tạo dáng trong công viên, vườn hoa, trường học và một số khu vực công cộng, không được trồng trên vỉa hè, quảng trường, đường phố, dải phân cách.

* Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2023.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 152
Views This Month : 3293
Views This Year : 42135
Total views : 56561
Language
Skip to content