Thực hiện các quy định của pháp luật, đối với công tác vận hành các công trình thủy điện

Thực hiện Văn bản số 1495/UBND-GTCNXD ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng các công trình thủy điện. Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đối với công tác vận hành các công trình thủy điện, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản đề nghị các Chủ đập, hồ chứa các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Tuân thủ nghiêm túc Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt; thực hiện nghiêm việc duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy điện theo đúng giá trị dòng chảy tối thiểu được quy định tại Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng các công trình thủy lợi, thủy điện. Cụ thể như bảng sau:

STT Tên công trình, thủy điện Sông/suối Giá trị dòng chảy tối thiểu (m3/s)
1 Thủy điện Nậm Cắt Suối Nậm Cắt 0,5
2 Thủy điện Tà Làng Suối Tà Loòng 0,12
3 Thủy điện Thượng Ân Suối Nà Vài 0,2
4 Thủy điện Thác Giềng 1 Sông Cầu 3,0
5 Thủy điện Pác Cáp Sông Na Rì 1,53

2. Để đảm bảo an toàn công trình đập, hồ chứa thủy điện trong mùa mưa bão năm 2023

– Kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa thủy điện và các trang thiết bị phục vụ vận hành, điều tiết lũ, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) để có biện pháp xử lý kịp thời;

– Chuẩn bị mọi điều kiện để khai thác các phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ lưu, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm (hệ thống loa, còi, phát thanh, đèn, cột thủy trí, biển báo…);

– Kiểm tra hoạt động của hệ thống theo dõi giám sát phục vụ vận hành như: Camera giám sát xả nước, thiết bị đo mực nước…; bố trí lực lượng trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để xử lý kịp thời tình huống xảy ra, đặc biệt là sự cố gây mất an toàn.

Đàm Hoàng
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content