DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2020

 

STT TÊN ĐƠN VỊ CÔNG BỐ ĐỊA CHỈ SỐ HỒ SƠ SẢN PHẨM NGÀY CÔNG BỐ NGÀY TiẾP NHẬN
1 Cơ sở sản xuất Lê Thị Nhung Khuổi Thuổm, xã Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 01/RTMT/CCSX/2020 Rượu trắng men lá 25/02/2020 27/02/2020
2 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 05/BH/2019 Imusnano Curcumin 16/10/2019 06/01/20
3 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 06/BH/2019 Vicumax + Nano curcumin 09/09/19 06/01/20
4 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 09/BH/2019 Vicumax Nano curcumin Plus 09/01/19 06/01/20
5 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 10/BH/2019 Vicumax Nano curcumin Plus 09/01/19 06/01/20
6 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 15/BH/2019 Imusnano Nấm Chaga 09/01/19 06/01/20
7 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Imus Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 17/2020-TCB Imusnano – Thực phẩm vì sức
khỏe (Tinh chất Nấm Chaga)
05/12/20 06/01/20
8 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Imus Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 18/2020-TCB Imusnano – Thực phẩm vì sức
khỏe
05/12/20 06/01/20
9 Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 007/HTL/2019 Trịnh năng Endo Fulleren 22/06/2020 17/6/2020
10 Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 002/2020/CB-HTL Trịnh năng Gandetox 22/05/2020 17/6/2020
11 Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 003/2020/CB-HTL Trịnh Năng Trầm hương 22/05/2020 17/6/2020

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 84
Views This Month : 3747
Views This Year : 11655
Total views : 72195
Language
Skip to content