DANH SÁCH ĐƠN VỊ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2021

STT TÊN ĐƠN VỊ CÔNG BỐ ĐỊA CHỈ SỐ HỒ SƠ SẢN PHẨM NGÀY CÔNG BỐ NGÀY TIẾP NHẬN
1 Cơ sở sản xuất Lê Thị Nhung Khuổi Thuổm, xã Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 01/RTMT/CCSX/2020 Rượu trắng men lá 25/02/2020 27/02/2020
2 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 05/BH/2019 Imusnano Curcumin 16/10/2019 1/6/2020
3 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 06/BH/2019 Vicumax + Nano curcumin 9/9/2019 1/6/2020
4 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 09/BH/2019 Vicumax Nano curcumin Plus 1/9/2019 1/6/2020
5 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 10/BH/2019 Vicumax Nano curcumin Plus 1/9/2019 1/6/2020
6 Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 15/BH/2019 Imusnano Nấm Chaga 1/9/2019 1/6/2020
7 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Imus Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 17/2020-TCB Imusnano – Thực phẩm vì sức
khỏe (Tinh chất Nấm Chaga)
12/5/2020 1/6/2020
8 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Imus Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 18/2020-TCB Imusnano – Thực phẩm vì sức
khỏe
12/5/2020 1/6/2020
9 Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 007/HTL/2019 Trịnh năng Endo Fulleren 22/06/2020 17/6/2020
10 Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 002/2020/CB-HTL Trịnh năng Gandetox 22/05/2020 17/6/2020
11 Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL Thôn Nam Đội Thân, xã  Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 003/2020/CB-HTL Trịnh Năng Trầm hương 22/05/2020 17/6/2020
12 Công ty TNHH Huy Hoàn Tổ 6b, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 01/HUYHOAN/2020 Rượu men lá Tam Tao 10/9/2020 18/9/2020
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content