Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Qua việc kiểm tra, khảo sát, đánh giá trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và phát sinh hồ sơ TTHC qua DVCTT theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua DVCTT và thanh toán trực tuyến chưa đảm bảo theo yêu cầu. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, trong đó, một số nguyên nhân khách quan được chỉ ra như: Việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số của người dân còn hạn chế, ngại sử dụng máy vi tính và các tiện ích của DVCTT; tâm lý lo ngại lộ lọt thông tin cá nhân, mất an toàn thông tin mạng; tỷ lệ hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến chưa cao do người dân quen với việc thanh toán trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh; một số người dân gặp vướng mắc khi đăng ký tài khoản do thông tin đăng ký tài khoản không phải là sim chính chủ. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân chủ quan như: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; một số cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp chưa nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, vẫn còn tâm lý ngại hướng dẫn do “mất nhiều thời gian”; một số trường hợp còn “lúng túng”, chưa thành thạo việc đăng ký tài khoản để hướng dẫn cho người dân.

Để nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua DVCTT và thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh, cải thiện các chỉ số của tỉnh trong năm 2023, góp phần giảm chi phí, đem lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản chỉ đạo, theo đó:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí; đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến phải được “tiếp nhận” trực tuyến; 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu DVCTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Thống kê, báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo tại mục 1 văn bản này (có kèm theo danh sách chi tiết các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo tỷ lệ theo chỉ đạo của UBND tỉnh) lồng ghép tại báo cáo kết quả sử dụng phần mềm dùng chung hàng tháng (đồng thời gửi Sở Nội vụ để làm cơ sở tổng hợp kết quả xếp loại, đánh giá hàng năm). Ban hành văn bản hướng dẫn (kèm theo video hướng dẫn) các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các thủ tục hành chính có quy định phí, lệ phí.

Giao Sở Nội vụ: Trên cơ sở kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại mục 1 Văn bản này, hằng năm, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền trong đánh giá, xếp loại người đứng đầu đơn vị và công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 121
Views This Month : 3262
Views This Year : 42104
Total views : 56530
Language
Skip to content