Điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021”

Ngày 09/6/2021 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 233/KH-SCT về  việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Tháng khuyến mại dự kiến tổ chức từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1597/QĐ-BCT ngày 18/6/2021 điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021” chuyển từ tháng 7 sang tháng 9/2021. Sở Công Thương  đã có Công văn số 667/SCT-QLTM ngày 22/6/2021 điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, chưa thể tổ chức thực hiện. Bộ Công Thương tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2021 – Việt Nam Grand Sale 2021” sang tháng 12 tại Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18/8/2021. Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sang tháng 12, cụ thể: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 01/01/2022. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 233/KH-SCT ngày 09/6/2021 của Sở Công Thương Bắc Kạn.

Với nội dung trên, Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các tổ chức, thương nhân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện./.

Hoàng Thị Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 11
Views This Month : 2298
Views This Year : 4787
Total views : 65327
Language
Skip to content