Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2023

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh, các đồng chí báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với những nội dung trọng tâm sau:

  1. Các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn; hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; các Nghị quyết của kỳ họp thứ 13, kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; nội dung cốt lõi, ý nghĩa, quan điểm, mục tiêu giải pháp của việc quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với công nhân lao động; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè,…
  2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tự giác chấp hành quy định pháp luật về an  toàn  giao  thông,  tích  cực  chủ động  tham  gia  giao thông bằng xe đạp, xe điện, phương tiện giao thông công cộng và đi bộ; khi lái xe  tham  gia  giao  thông  luôn tuân  thủ quy định về tốc độ, nhường đường cho người đi bộ và phương tiện thô sơ khi đi qua khu vực đô thị và khu đông dân cư. Tuyên truyền công tác phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ giai đoạn 2023 – 2025 tỉnh Bắc Kạn; tác hại của việc hút thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo tinh thần Công văn số 2720/UBND-VXNV, ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  3. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các công trình, sản phẩm, phần việc và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2023, tiếp tục tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023.
  4. Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023); 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023); Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6); kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). Tập trung tuyên truyền khẳng định giá trị của công tác thi đua trong từng giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội; tinh thần nêu gương của người đứng đầu trong công tác thi đua.
  5. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của đoàn viên, CNVCLĐ, phản ánh, giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc mới nảy sinh trong việc thực hiện chế độ, chính sách tại cơ sở. Tích cực đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc, sai trái, thù địch về Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, người sử dụng lao động quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và thực hiện đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 101
Views This Month : 2040
Views This Year : 22003
Total views : 82543
Language
Skip to content