Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện quy định tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. Trong hai ngày, từ 29/8/2022 đến 30/8/2022 tại Hội trường tầng 3 – Khách sạn Núi Hoa tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ;phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến khoáng sản cho đại diện lãnh đạo, giám đốc điều hành mỏ và người làm công tác quản lý của các doanh nghiệp có hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với số lượng tham gia là 42 người. Đồng thời tổ chức 01 lớp (54 người tham gia) Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho các đơn vị có nhu cầu,huấn luyện gồm Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người được giao quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp và người phục vụ đang làm việc tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

                                Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về VLNCN, cụ thể: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01:2019/BCT về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

                  Lãnh đạo, Giám đốc điều hành mỏ và người làm công tác quản lý của các doanh nghiệp tham gia Hội nghị

Hội nghị đã cung cấp thông tin đầy đủ về công tác an toàn cho lãnh đạo, người quản lý của các doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bảo quản, sử dụng VLNCN và an toàn trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản./.

Hoàng Tiến Mân 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 13
Views This Month : 1550
Views This Year : 4039
Total views : 64579
Language
Skip to content