Mời tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước

Thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-BCT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022; Kế hoạch 47/KH-SCT ngày 24/5/2022 của Sở Công Thương Bắc Kạn về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Sở Công Thương Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian: 02 ngày từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 22/9/2022, khai mạc vào hồi 8h00, ngày 21/9/2022 (Thứ tư).
  2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5- Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
  3. Chương trình tập huấn: Có Chương trình tập huấn kèm theo.
  4. Thành phần, số lượng đại biểu:

– Mời Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số;

– Mời Lãnh đạo và công chức chuyên môn các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố (Đại diện Lãnh đạo đơn vị + công chức chuyên môn theo danh sách gửi kèm theo Giấy mời).

  1. Giấy chứng nhận: Kết thúc lớp tập huấn các học viên tham gia được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
  2. Kinh phí: Kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu do đơn vị cử cán bộ tự chi trả theo quy định hiện hành của nhà nước.

Sở Công Thương Bắc Kạn trân trọng kính mời các đại biểu tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước để nắm bắt và triển khai kịp thời các nội dung liên quan tại cơ quan, đơn vị.

Để công tác tổ chức lớp tập huấn được chu đáo, hiệu quả, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị đăng ký thông tin đại biểu (họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email) gửi đến địa chỉ email: oanhmtk.ct@backan.gov.vn để tổng hợp, chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn. 

Sở Công Thương Bắc Kạn

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật

thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước

 

Thời gian Nội dung Ghi chú
Ngày 21/9/2022
7h30-8h00 Đón tiếp đại biểu Hội trường tầng 5- Bưu điện tỉnh Bắc Kạn
8h00-8h30 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và KTS và Lãnh đạo Sở Công Thương
8h30-10h00 Thương mại điện tử Việt Nam thời kỳ hậu Covid 19 – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp thâm nhập và phát triển kinh doanh online Mr. Nguyễn Văn Thành – GĐ Trung tâm Phát triển TMĐT – Cục TMĐT& KTS – Bộ Công Thương
10h00-10h15 Nghỉ giải lao  
10h30-11h30 Quản lý nhà nước về thương mại điện tử Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
  Nghỉ trưa  
13h30-15h00 Tổng quan và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
15h00-15h15 Nghỉ giải lao  
15h15-16h30 Tổng quan và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử (tiếp) Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS- Bộ Công Thương
16h30-17h00 Trao đổi, hỏi đáp Lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển TMĐT
Ngày 22/9/2022
7h30-8h00 Một số hành vi vi phạm phổ biến Nghị định 98 Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS- Bộ Công Thương
8h00-8h30 Trao đổi, hỏi đáp Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
8h30-10h00 Quy trình thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong thương mại điện tử Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
10h00-10h30 Trao đổi, hỏi đáp, nghỉ giải lao  
10h30-11h30 Quy trình thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong thương mại điện tử (Tiếp) Phòng QLHĐTMĐT – Cục TMĐT&KTS – Bộ Công Thương
  Nghỉ trưa  
13h30-15h00 Kinh doanh trên sàn TMĐT Shopee Trung tâm Phát triển TMĐT – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
15h00-15h15 Nghỉ giải lao  
15h15- 15h45 Trao đổi, hỏi đáp Trung tâm Phát triển TMĐT – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
15h45-16h30 Tăng trưởng kinh doanh với mô hình bán lẻ đa kênh Trung tâm Phát triển TMĐT – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
16h30-17h00 Bế mạc lớp tập huấn Lãnh đạo Sở Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

Mời đại biểu tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực

 cho đội ngũ thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ QLNN

 

STT Tên đơn vị Số lượng     đại biểu
1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 2
2 Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn 7
3 Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Bắc Kạn 2
4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 2
5 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 2
6 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn 2
7 Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn 2
8 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 2
9 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn 2
10 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 2
11 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn 2
12 Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn 2
13 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn 3
14 Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn 2
15 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn 2
16 Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 2
17 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn 10
18 Cục thuế tỉnh Bắc Kạn 2
19 Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn 2
20 UBND huyện Pác Nặm 3
21 UBND huyện Chợ Đồn 3
22 UBND huyện Ngân Sơn 3
23 UBND huyện Chợ Mới 3
24 UBND Thành phố Bắc Kạn 3
25 UBND huyện Na Rì 3
26 UBND huyện Bạch Thông 3
27 UBND huyện Ba Bể 3
28 Công an tỉnh Bắc Kạn 3
29 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn 2
30 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn 2
31 Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 2
32 Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 2
33 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 3

 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN GIẤY MỜI

 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
2. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn;
3. Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Bắc Kạn;
4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;
5. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn;
6. Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn;
7. Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
8. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn;
9. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn;
10. Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;
11. Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Kạn;
12. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn;
13. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn;
14. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn;
15. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn;
16. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn ;
17. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn;
18. Cục thuế tỉnh Bắc Kạn;
19. Cục thống kê tỉnh Bắc Kạn;
20. UBND huyện Pác Nặm;
21. UBND huyện Chợ Đồn;
22. UBND huyện Ngân Sơn;
23. UBND huyện Chợ Mới;
24. UBND Thành phố Bắc Kạn;
25. UBND huyện Na Rì;
26. UBND huyện Bạch Thông;
27. UBND huyện Ba Bể ;
28. Công an tỉnh Bắc Kạn;
29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
30. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
31. Ngân hàng Nhà nước VN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn;
32. Thanh tra tỉnh Bắc Kạn;
33. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 56
Views This Month : 3790
Views This Year : 12474
Total views : 26900
Language
Skip to content