Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” đến công chức, viên chức và người lao động

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 5786/CV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.  

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động; hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (09/11). Ngày 08/9/2022, Sở Công Thương phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”, thông tin Cuộc thi được Ban tổ chức phát động như sau:  

  • Thời gian diễn ra Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/9/2022;
  • Thời gian kết thúc Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/10/2022;
  • Tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 của cơ quan, đơn vị. Để đạt được kết quả cao Giám đốc Sở yêu cầu: Các phòng, đơn vị thuộc sở phổ biến, tuyên truyền về Cuộc thi (bằng hình thức phù hợp), vận động công chức, viên chức, người lạo động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi đầy đủ.

Thể lệ, câu hỏi và cách thức tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Chi tiết tại đây: Thể lệ Câu hỏi

 (Hoàng Yến-Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 129
Views This Month : 3270
Views This Year : 42112
Total views : 56538
Language
Skip to content