Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường thiết thực, hiệu quả, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng như sau:

 1. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng

Từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023, có thể kéo dài đến ngày môi trường Thế giới 5/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương…

 1. Các hoạt động chính:

-Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương; phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản chỉ đạo về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, các công trình cấp nước tập trung, bảo vệ công trình cấp nước. Nâng cao ý thức của người dân về sử dụng nước tiết kiệm, giữ vệ sinh khu vực nguồn cấp nước, các hoạt động giữ vệ sinh môi trường khu dân cư và trong hoạt động sản xuất.

– Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp trong trường học hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

– Tổ chức lồng ghép kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước tại địa phương, tăng cường quản lý thực hiện cấp nước an toàn, kiểm soát chất lượng nước, bảo vệ nguồn nước bền vững, tránh gây thất thoát và ô nhiễm nguồn nước.

 1. Chủ đề và thông điệp:

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 với Chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” gồm các thông điệp chính:

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.
 2. Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.
 3. Thực hiện cấp nước an toàn là thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.
 4. Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người.
 5. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.
 6. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.
 7. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.
 8. Nhà tiêu sạch, cộng đồng văn minh.
 9. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 2
Views This Month : 3236
Views This Year : 20766
Total views : 35192
Language
Skip to content