Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nhằm mục đích thông qua đối thoại để nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên; phổ biến rộng rãi cho thanh niên được tiếp cận và thực hiện tốt những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thành niên; giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý kiến liên quan đến việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Ngày 13/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Theo Kế hoạch, Chương trình đối thoại sẽ được triển khai ở các cấp, cụ thể:

1.Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2023: Chủ đề đối thoại: Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thức đối thoại: Tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh, 08 điểm cầu cấp huyện và 108 điểm cầu cấp xã do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; tấm gương thanh niên tiêu biểu,… tại các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thời gian đối thoại được tổ chức trong quý III/2023.

2. Đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện với thanh niên năm 2023

Chủ đề đối thoại: UBND cấp huyện phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp và các cơ quan liên quan lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình, đặc điểm thanh niên ở địa phương gắn với phát triển kinh tế – xã hội (như về khởi nghiệp, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải cách hành chính,…). Hình thức đối thoại: Tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến do Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì đối thoại và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; tấm gương tiêu biểu của thanh niên,… trên địa bàn quản lý. Thời gian đối thoại được tổ chức trong quý II/2023.

3.Đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp xã với thanh niên năm 2023

Chủ đề đối thoại: UBND cấp xã phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình đặc điểm thanh niên ở địa phương gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, về khởi nghiệp, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn. Hình thức đối thoại: Đối thoại trực tiếp do Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì đối thoại và đại diện Đảng ủy, HĐND cấp xã; các tổ chức chính trị – xã hội; cán bộ, công chức cấp xã có liên quan, đại diện lực lượng thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; tấm gương tiêu biểu của thanh niên,… trên địa bàn quản lý. Thời gian đối thoại được tổ chức trong quý II/2023.

Tại Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình. Việc tổ chức Chương trình đối thoại phải hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa và đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra. 

Đàm Hoàng

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 154
Views This Month : 3208
Views This Year : 20738
Total views : 35164
Language
Skip to content