Kết quả kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 của Đoàn liên ngành tỉnh do Sở Công Thương chủ trì thực hiện

Thực hiện Quyết định số 727/QĐ-BCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 (do Sở Công Thương làm trưởng đoàn kiểm tra) thực hiện kiểm tra đối với 02 Ban chỉ đạo huyện: Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Na Rì thực hiện kiểm tra ngày 09 tháng 5 năm 2023, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Chợ Đồn thực hiện kiểm tra ngày 10 tháng 5 năm 2023 và một số cơ sở ATTP.

Một số hình ảnh kiểm tra: 

   

Các địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Kiện toàn Ban chỉ đạo, ban hành quy chế, giao các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động tham mưu thực hiện, nâng cao hiệu quả hoạt động trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân cấp. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy cam kết cơ sở đủ điều kiện an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân công, phân cấp. Thực hiện báo cáo định kì, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 thực hiện kiểm tra 04 cơ sở tại huyện Na Rì, gồm: HTX Việt Cường (Sản xuất miến dong), HTX Thắm Lượng (Sản xuất miến dong), Trường Mầm non Văn Lang (Bếp ăn tập thể), HKD Phan Thị Lá (Nhà hàng ăn uống) và 02 cơ sở tại huyện Chợ Đồn, gồm: Trường tiểu học Thị trấn Bằng Lũng (Bếp ăn tập thể), HKD Hoàng Thị Cúc (Nhà hàng ăn uống). Kết qủa kiểm nghiệm mẫu: Đoàn thực hiện test nhanh đối với 04 mẫu là: Bún, rượu, dấm, nước sôi tại các cơ sở có bếp ăn kết quả âm tính. Thực hiện kiểm tra xác suất bát ăn sạch tại các cơ sở bếp ăn kết quả cho thấy vẫn còn một số cơ sở còn có lượng tinh bột được bám ở trong bát ăn (Kết quả test nhanh: Trường Mầm non Văn Lang (đạt khoảng 80%), HKD Phan Thị Lá (đạt khoảng 20%), Trường tiểu học Thị trấn Bằng Lũng (đạt 100%), HKD Hoàng Thị Cúc (đạt khoảng 80%)).

Qua đợt kiểm tra kịp thời nhắc nhở các tổ chức, cá nhân về an toàn thực phẩm góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận kiến nghị của địa phương và kiến nghị Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ tỉnh): Tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP cấp huyện, xã (nhất là hoạt động trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra), tham mưu văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở chuyên vận chuyển hàng hóa, tạp hóa vào thị trường trong tỉnh, huyện; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, lấy mẫu xét nghiệm các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm và cảnh báo cho người tiêu dùng; có văn bản hướng dẫn cụ thể về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (như quán cơm, nhà hàng ăn uống, quán bún, phở) thuộc ngành y tế quản lý trên địa bàn huyện là hộ kinh doanh và có văn bản hướng dẫn về công tác quản lý các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn./.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 90
Views This Month : 3753
Views This Year : 11661
Total views : 72201
Language
Skip to content