Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Sở Công Thương ban hành Quyết định số 140/QĐ-SCT ngày 02 tháng 11 năm 2022 về việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện năm 2022. Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện: Pác Nặm; Ba Bể; Chợ Đồn và Công ty Điện lực tham gia thành viên đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra từ ngày 08 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2022, đối với các Điện Lực: Pác Nặm; Ba Bể và Ngân Sơn. Kết quả cụ thể như sau:

  1. Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện.

Đoàn kiểm tra, kiểm tra xác suất một số hợp đồng mua bán điện, cụ thể: Điện lực Pác Nặm 04 hợp đồng (02 bộ trong tháng 5/2022, 02 bộ tháng 9/2022); Điện lực Ba Bể 04 hợp đồng, (02 bộ trong tháng 6/2022, 02 bộ tháng 8/2022) và Điện lực Chợ Đồn 06 hợp đồng, (03 bộ trong tháng 7/2022, 03 bộ tháng 10/2022). Qua kiểm tra hợp đồng mua bán điện của các đơn vị được ký kết theo hình thức số hóa và thực hiện lưu trữ điện tử, (file scan, gồm: Hộ khẩu thường trú và giấy tờ tùy thân, biên bản khảo sát, biên bản treo tháo và hợp đồng mua bán điện..), nội dung ghi trong hợp đồng được thể hiện đầy đủ, rõ ràng và có ký thoả thuận giữa bên mua điện và bên bán điện và thời gian tiếp nhận, ký kết hợp đồng đảm bảo theo quy định.

  1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Đoàn kiểm tra sổ theo dõi sự cố, sổ trực vận hành tại thời điểm kiểm tra, các Điện lực đã thực hiện, như sau: Điện lực Pác Nặm thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch 06 lần. Điện lực Ba Bể thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch 11 lần. Điện lực Chợ Đồn thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch 08 lần.

Qua kiểm tra hồ sơ được lưu tại đơn vị, các đơn vị đã thực hiện thông báo ngừng giảm mức cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện bằng văn bản, thời gian thông báo đúng theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương.

  1. Kiểm tra thiết bị đo đếm điện: công tơ điện, đồng hồ đo điện và biên bản treo tháo công tơ.

Kiểm tra hồ sơ: Đoàn kiểm tra ngẫu nhiên: Điện lực Pác Nặm 23 bộ hồ sơ, công tơ 1 pha và 3 pha; Điện lực Ba Bể 21 bộ hồ sơ công tơ 1 pha và 3 pha và Điện lực Cợ Đồn 25 bộ hồ sơ của các công tơ điện 1 pha và 3 pha. Kết quả các hồ sơ đầy đủ theo quy định các công tơ được kiểm tra đã được kiểm định và còn thời hạn kiểm định.

Kiểm tra yêu cầu khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao, (nghi ngờ sai số công tơ điện, ghi sai chỉ số): theo số liệu báo cáo của các đơn vị qua tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng, số điện thoại 19006769; Điện lực Pác Nặm tiếp nhận 19 yêu cầu của khách hàng; Điện lực Ba Bể 02 yêu cầu của khách hàng và Điện lực Chợ Đồn 30 yêu cầu của khách hàng. Các đơn vị đã thực hiện phúc tra theo quy trình kiểm tra công tơ, giải đáp khách hàng. Kết quả kiểm tra các công tơ khách hàng phản ánh đều hoạt động bình thường, chỉ số điện năng tiêu thụ đúng với công suất sử dụng thực tế của khách hàng, khách hàng đã đồng ý với kết quả phúc tra của các đơn vị.

Kiểm tra tại hiện trường công tơ đang vận hành treo trên lưới điện.

Điện lực Pác Nặm: Tại trạm biến áp Cốc Nạt, xã Công Bằng là 17 công tơ 1pha, 01 công tơ 3 pha; trạm biến áp Nà Tậu, xã Công Bằng là 11 công tơ 1 pha, 04 công tơ 3 pha; trạm biến áp Giáo Hiệu 1 và Giáo hiệu 4 là 24 công tơ 1 pha, 05 công tơ 3 pha và trạm biến áp Bộc Bố 1 và Bộc Bố 2 là 43 công tơ 1 pha,  13 công tơ 3 pha.

Điện lực Ba Bể: Tại trạm biến áp Khang Ninh 2 và Khang Ninh 5 là 20 công tơ 1 pha, 05 công tơ 3 pha; trạm biến áp Cao Trĩ 1 và Cao Trí 2 là 12 công tơ 1 pha, 05 công tơ 3 pha; trạm biến áp Phương Chì 1, 05 công tơ 1 pha, 01 công tơ 3 pha; trạm biến áp Chợ Rã 1, Chợ Rã 2 14 công tơ 1 pha, 03 công tơ 3 pha.

Điện lực Chợ Đồn: Trạm biến áp Bằng Lãng 1 và Bằng Lãng 2 là 16 công tơ 1 pha, 03 công tơ 3 pha; trạm biến áp Ngọc Phái 5 là 12 công tơ 1 pha, 03 công tơ 3 pha; trạm biến áp Bó pja xã Quảng Bạch 08 công tơ 1 pha, 02 công tơ 3 pha; trạm biến áp Lũng Mò thị trấn Bằng Lũng, 14 công tơ 1 pha, 05 công tơ 3 pha; trạm biến áp Bằng Lũng 4, 08 công tơ 1 pha, 04 công tơ 3 pha.

Qua kiểm tra thực tế hiện trường đường dây 0,4kV tại các đơn vị, các công tơ đo đếm điện năng đang vận hành, treo trên lưới đã được kiểm định, còn thời hạn kiểm định, có tem kiểm định, chì kiểm định theo quy định, không phát hiện công tơ treo trên lưới chưa kiểm định hoặc hết hạn kiểm định.

  1. Kiểm tra việc thực hiện công tác mua bán điện cho sinh viên, người lao động thuê để ở (theo Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018; Văn bản số 6196/BCT-ĐTĐL ngày 10/10/2022 của Bộ Công Thương).

Hiện tại Điện lực Pác Nặm 44 hợp đồng hộ dung chung (04 hợp động cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở; Điện lực Ba Bể 31 hợp động hộ dùng chung (10 hợp đồng cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở); Điện lực Chợ Đồn 09 hợp đồng hộ dùng chung, cho học sinh, người lao động thuê nhà để ở,

Qua kiểm tra thực tế các đơn vị, các chủ nhà cho thuê thực hiện bằng hình thức Chủ hợp đồng lắp 01 công tơ tổng, sau đó lắp đặt công tơ chia cho từng phòng trọ (tổng điện năng tiêu thụ của các công tơ của từng phòng bằng điện năng tiêu thụ của công tơ tổng). Thu tiền điện và áp giá bán điện, các Điện lực đã thực hiện áp giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 1, Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2022 của Bộ Công Thương, sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Tại thời điểm kiểm tra các đơn vị Điện lực: Pác Nặm, Ba Bể và Chợ Đồn còn một số hạn chế, tồn tại sau: Một số hòm bảo vệ công tơ đo đếm điện của khách hàng đã xuống cấp, nứt, vỡ… một số vị trí hòm công tơ treo bị nghiêng, lệch chưa được các đơn vị thay thế, điều chỉnh kịp thời làm ảnh hưởng đến độ chính xác của công tơ đồng thời gây mất mỹ quan.

Để thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Công Thương yêu cầu các Điện lực: Pác Nặm, Ba Bể và Chợ Đồn, như sau:

  • Thường xuyên kiểm tra, thống kê số lượng công tơ treo trên lưới sắp hết hạn kiểm định, có kế hoạch thay thế kịp thời theo đúng quy định;
  • Thực hiện thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện (nhất là khách hàng sử dụng điện lớn, khách hàng ưu tiên) theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/ 9/2020 của Bộ Công Thương;
  • Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng điện thực hiện mua bán điện theo đúng quy định hiện hành, thường xuyên kiểm tra, rà soát đối tượng khách hàng có nhà cho thuê để ở, các khu nhà cho học sinh, sinh viên, người lao động thuê và các hộ dùng chung thực hiện giá bán điện theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2022 của Bộ Công Thương, sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 125
Views This Month : 3266
Views This Year : 42108
Total views : 56534
Language
Skip to content