Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

4 tháng đầu năm 2023, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn được thực hiện số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Mục đích của việc số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là để hình thành cơ sở dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Cổng dịch vụ công của tỉnh; chia sẻ, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính Nhà nước, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí khi thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC.

Thực hiện nội dung văn bản số 2848/UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Việc giải quyết hồ sơ TTHC của Sở Công Thươnggắn liền với việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), trong đó xác định nhiệm vụ số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết TTHC và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, ngay khi tiếp nhận hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, công chức trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện đúng quy trình các bước tiến hành số hóa theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; thực hiện ký số các giấy tờ là thành phần hồ sơ TTHC, kết quả giải quyết TTHC.4 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương đã tiếp nhận và trả kết quả 6.743 hồ sơ TTHC. Các hồ sơ và kết quả giải quyết TTHCnêu trên đều được thực hiện số hóa theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong việc tra cứu, tìm kiếm số liệu, lưu trữ và chia sẻdữ liệu./.

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 8
Views This Month : 126
Views This Year : 5029
Total views : 65569
Language
Skip to content