Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua trực tuyến 4 tháng đầu năm 2023 của Sở Công Thương đạt 99,33%

Với tổng số 6.743 hồ sơ phát sinh trong 4 tháng đầu năm 2023, trong đó: Hồ sơ trực tuyến 6.699 hồ sơ, trực tiếp và qua bưu chính công ích 33 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua 11 hồ sơ, số lượng hồ sơ đã giải quyết 6.719 hồ sơ (Trước hạn 6.710 hồ sơ, đúng hạn 09 hồ sơ), 24 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, không có hồ sơ nào bị quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến đạt 99,33% trên tổng số hồ sơ phát sinh qua cả trực tuyến và trực tiếp của đơn vị. Các lĩnh vực có hồ sơ phát sinh nhiều là Xúc tiến Thương mại, Lưu thông hàng hóa trong nước, An toàn thực phẩm.

Đạt được kết quả nên trên, ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị đối với công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, còn có sự tham gia tích cực của lãnh đạo, công chức các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc Sở, công chức trực, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thông qua môi trường điện tử.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp và nhận kết quả  giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí qua môi trường điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ công vụ của đội ngũ công chức trực, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị./.

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 152
Views This Month : 3293
Views This Year : 42135
Total views : 56561
Language
Skip to content