Khảo sát, lựa chọn địa điểm để hỗ trợ xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, trong đó Sở Công Thương được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tháng 3 năm 2023, Sở Công Thương đã tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm để hỗ trợ xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2023.

Mục đích là thông qua cuộc khảo sát để thu thập các thông tin số liệu về tổng quan mặt bằng, vị trí địa lý, giao thông, đời sống dân cư, đơn vị triển khai thực hiện để lựa chọn địa điểm triển khai hỗ trợ xây dựng 01 mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hiệu quả cao nhất.

Tiêu chí khảo sát và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa vận dụng theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo Kế hoạch, Đoàn khảo sát của Sở Công Thương đã tiến hành khảo sát tại 5 huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Pác Nặm, Ba Bể và Na Rì. Căn cứ các tiêu chí lựa chọn, thông qua quá trình khảo sát, Sở Công Thương lựa chọn xây dựng điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2023 tại Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Cường, địa chỉ tại thôn Nà Lẹng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Điểm bán hàng được hỗ trợ xây dựng mô hình sẽ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh và các sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dự kiến hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của miền núi, vùng sâu, vùng xa trong quý III năm 2023./.

                                                              Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005100
Views Today : 46
Views This Month : 113
Views This Year : 5016
Total views : 65556
Language
Skip to content